Pengabrist och risk för mygginvasion

Flera kommuner längs Nedre Dalälven efterlyser en långsiktig planering för myggbekämpningen.

Textstorlek:

Risken för en mygginvasion runt om i landet är stor i år. Samtidigt höjs röster mot att det inte finns tillräckligt med pengar för att bekämpa myggorna.
– Vi skulle behöva dubbelt så mycket, säger myggbekämparen Jan Lundström.

I stora delar av Sverige har det varit en snörik vinter. När snön smälter och en rejäl vårflod sammanfaller med varma temperaturer kläcks de aggressiva översvämningsmyggorna, en art av stickmyggor.

– De är värst. Flera generationer ägg kan kläckas på en sommar och bli till enorma mängder. De är dessutom väldigt aggressiva och kan flyga 10 till 15 kilometer, säger Jan Lundström, en av världens främsta myggbekämpare och verksamhetsledare för myggbekämpningen vid Nedre Dalälven.

Jordbruksverket meddelade nyligen att svenska kommuner och länsstyrelser kan söka bidrag på 3,3 miljoner kronor till myggbekämpning. Men 30 procent av medlen får den sökande bekosta själv eller genom en offentlig finansiär. Bidragssumman är därmed snarare drygt två miljoner kronor.

– Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet som sträcker sig från 2014 till 2020. Vi hade 18 miljoner och nu har vi nio miljoner kvar till myggbekämpning för resterande tre år, säger Karin Lothigius på Jordbruksverket.

För områden som drabbas av stora myggsvärmar räcker dock inte medlen på långa vägar. Ann-Katrin Sundelius är kommundirektör i Sandvikens kommun, som har stora bekymmer med mygg och måste budgetera för nästan hela den totala statliga bidragssumman på egen hand.

– Vi måste skjuta till två miljoner själva varje år, säger hon.

Här finns bland annat utsatta orten Österfärnebo, som myggorna är extra förtjusta i.

Tillsammans med flera kommuner längs Nedre Dalälven har Sandviken skickat in en skrivelse till regeringen. Kommunerna efterlyser en långsiktig planering för myggbekämpningen.

– Det vi tycker är jobbigast är osäkerheten från år till år. Varje år måste vi söka pengar och tillstånd. Sedan är det bråttom att beställa helikopter och upphandla. Vi måste bekämpa myggen för djur och människor som lever i området. Annars är det ohållbart, säger hon.

Jan Lundström, som tillbringar våren och sommaren med myggorna, tycker att bidragssumman borde vara omkring sex miljoner kronor varje år.

– Det går inte att sia i förväg om hur mycket regn och översvämningar det blir. I år finns risk för ett riktigt värstingår, säger han.

ANNELIE SCHOLZ/TT