Vård, valfrihet och tillväxt

Riksdagsledamot Solveig Zander, regionråd Johan Örjes och distriktsordförande Anne Lennartsson har presenterat länsprogrammet för Centerpartiet

i Uppsala län.

Textstorlek:

Stad och landsbygd i samverkan skapar förutsättning för miljö och tillväxt i hela länet. I sitt länsprogram blickar Centerpartiet framåt och fokuserar bland annat på en fungerande primärvård.

– I Sverige är det fyra av tio som har en fast läkarkontakt. Viktigaste frågan för vården i vårt län är att primärvården måste fungera i hela länet, säger regionråd Johan Örjes när partiets länsprogram presenterades under måndagen.

Läkarbristen märks främst på mindre orter och Örjes menar att en lösning är att det ska bli enklare för läkare att starta mindre personägda vårdcentraler.

– Det finns både för- och nackdelar, men idag är det svårt att komma till en vårdcentral för att träffa läkare och istället åker man till akuten. Med en fungerande primärvård slipper man det, säger Johan Örjes.

Miljö, jobb och tillväxt är annat som står på agendan och partiet vill bland annat att upphandlingen ska prioritera närodlat så långt som möjligt.

– Länets landsbygd innebär stora möjligheter till närodlade livsmedel. Varje satsad krona på närodlade livsmedel genererar tre gånger så mycket tillbaka till regionen, säger riksdagsleda­moten Solveig Zander.

– Att bruka utan att förbruka är vårt tänk. Vi vill att det ska vara enkelt att bli miljövänlig i vardagen och plastpåsarna måste bort, säger Anne Lennartsson, distriktsordförande för Centerpartiet i Uppsala län.

Partiet vill också underlätta ny­företagande inom turism och gröna näringar som kan skapa många arbetstillfällen på landsbygden.

– Det krävs att det byggs attraktiva bostäder i våra kransorter. Alla vill inte bo mitt i stan, säger Anne Lennartsson.

Vidare anser man att stelbenta regelverk hindrar utvecklingen på landsbygden och partiet vill att man ska påverka Länsstyrelsen till större flexibilitet.

– Valfrihet är viktigt, exempelvis när det gäller äldreomsorg, för att kunna bo kvar på sin ort, säger Solveig Zander.

– Vi kämpar även för valfrihet när det gäller kommunikationer, det måste utvecklas även för den som bor på landsbygden, säger Örjes.

Landsbygden har alltid varit prioriterad för Centerpartiet, och Solveig Zander poängterar att nu gör de det ännu mer tydligt, bland annat genom bredbands­utbyggnaden.

– Vi vill skynda på och medverka till bildandet av fiberföreningar.

Zander säger vidare att det är postivit att fler än Centerpartiet pratar om landsbygden, men att de vill sätta fingret på det som inte fungerar.

Hur tror ni det går för er i valet?

– Jag tror vi kan locka väljare genom vårt förhållningssätt – vi ser framåt. Visst ser vi problem men också lösningar och vi har märkt att de yngre får upp ögonen för oss, säger Johan Örjes.

Solveig Zander poängterar att det är roligt att arbeta i Centerpartiet, och att de inte bara vill ha plakatpolitik.

– Personliga möten är viktigt, som exempelvis när jag cyklade runt i länet förra året. Nu funderar jag på att göra en ny tur i år, fast åt andra hållet. Det gäller att föregå med gott exempel, säger Solveig Zander och ler.