Akademiska barnsjukhuset satsar på musikterapi

Barnsjukhuset på Akademiska blir först med musikterapi. Den 2 maj var artisten Martin Stenmark med och överlämnade instrument från stiftelsen Musikbojen på lekterapin.

Textstorlek:

Musikterapi finns i begränsad omfattning på barnkliniker i Sverige. Via den nystartade stiftelsen Musikbojen görs nu en satsning på Akademiska barnsjukhuset.

Satsningen på musikterapi innebär att inneliggande barn och ungdomar både ska kunna lyssna på musik, sjunga och spela olika instrument tillsammans med en musikterapeut under sjukhusvistelsen.

Britt-Marie Frost, sektionschef för barnonkologi på Akademiska barnsjukhuset, säger i ett pressmeddelande att musik som komplement till medicinsk behandling kan betyda mycket för inneliggande patienters välmående.

– Under pilotprojektet ska effekterna av musikterapi utvärderas för svårt sjuka barn och ungdomar, säger hon.

Målet med musikterapin menar Britt-Marie Frost är att befrämja barn och ungdomars utveckling, både fysisk och psykisk, samt använda musik för att sortera i känslor och bearbeta livskriser. En musikterapeut är anställd på halvtid för att starta upp verksamheten.

Musikterapi används idag inom flera olika vårdformer för olika åldersgrupper.

Stiftelsen Musikbojen verkar för att barn och ungdomar ska få tillgång till musikterapi som stöd för att läka fysiska och psykiska sår eller för att kommunicera sina känslor som har orsakats av svåra situationer. Bakom stiftelsen står bland andra Claire Rosvall, initiativtagare till Stiftelsen Min Stora Dag.

Postkodsstiftelsen stödjer detta första pilotprojekt på Akademiska barnsjukhuset. Planen är att finansiera musikterapi runtom i landet, på barnkliniker, BUP-mottagningar och hem för ensamkommande barn och ungdomar.

Artisten Martin Stenmark, ambassadör för Musikbojen, tillsammans med musikterapeut Barbro Netin Olofson och barn på Akademiska barnsjukhuset.