”Det kan bli bekymmersamt”

Textstorlek:

Det varma vädret och den kraftiga blomningen har gett honungsbina en rivstart. Men blir det alltför torrt slutar växterna att producera nektar så lite regn är välkommet.

– Fortsätter det här varma och torra vädret får det naturligtvis betydelse för honungsproduktionen, säger bihälsokonsulent Preben Kristiansen vid Jordbruksverket.

Det ovanligt varma vädret har gjort att många växter börjar blomma mycket tidigare än vanligt och problemet för bina är om det hinner blomma över innan det blir fuktigt igen. Mycket kan hända som påverkar honungsskörden understryker Preben Kristiansen.

– Jag brukar säga att när honungsskörden är klar någon i augusti–september, då kan man säga hur honungsskörden blev. Men att sitta och sia nu i slutet av maj, det gör jag inte.

Preben Kristiansen konstaterar att utgångsläget inför årets säsong alla fall är gott. Nu håller han på att samla ihop enkätsvar från biodlarna om hur bisamhällena klarat vintern.

Mer än var tionde bisamhälle brukar försvinna varje vinter, men preliminärt ser det ut som att övervintringen gått lite bättre den gånga vintern.

– Och överlag ser samhällena som överlevt vintern väldigt starka ut, det är bra utveckling i dem.

Bina är inte bara honungsproducenter, de spelar också en viktig roll i naturen för pollineringen. Den rollen delar de med uppåt 250 olika arter av solitärbin och 40 humlearter.

– De har det generellt mycket svårare än vad våra honungsbin har, för dem tar ju biodlarna hand om, säger Preben Kristiansen och tillägger att fortsätter det varma och torra vädret får det betydelse för honungsproduktionen.

Gösta Persson, Enåker, har haft biodling i 40 år och är aktiv i Västerlövsta biodlareförening. Han intygar att den tidiga blomningen och värmen kan medföra problem.

– Det är lite bekymmersamt när allt blommar på en gång och frågan är om det finns något kvar att jobba med sen, säger han.

Gösta Persson berättar att vissa biodlare har slungat lite honung redan i maj och det är ovanligt tidigt.

– Annars är den här väderleken lite typisk för östra Svealand som ofta får en torr och varm period under maj, men inte så här länge.

– Problemet för många biodlare är att det har varit en rätt svår vinter. Häromkring är det ovanligt många som har mist bisamhällen, säger Gösta Persson.