”Kommer ta cirka sju år att skanna Sveriges skogar”

Textstorlek:

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att laserskanna Sveriges skogar.

– Vi påbörjar arbetet direkt och har en plan färdig för hur skanningen ska gå till. Med de resurser vi nu fått kommer det att ta ungefär sju år att skanna Sveriges skogar, säger Jens Rågvall, sektionschef för flygfotografering och laserskanning på Lantmäteriet.

Laserskanningen genomförs från flygplan som flyger på cirka 3000 meters flyghöjd. Den information som registreras av sensorn i flygplanet används bland annat för att ta fram detaljerade kartor inom skogsnäringen. Kartorna bidrar till bättre effektivitet både vad gäller produktion och miljöhänsyn inom skogsbruket.

– Vi måste få en uppdaterad bild av exakt hur den svenska skogen och skogsmarken ser ut, därför är den här laserskanningen viktig, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från regeringen.

Laserskanningen av skog kommer att omfatta 75 procent av Sveriges yta. Skanningen sker regelbundet och efter ungefär sju år återkommer man till samma område igen. Laserskanningen kommer att genomföras med dubbelt så hög upplösning jämfört med skanningen för den nationella höjdmodellen.