Landshövdingen välkomnade regeringsbesöket

Textstorlek:

Statsminister Stefan Löfvén och övriga statsråd gästade Uppsala i samband med att de höll sitt regeringssammanträde på Uppsala slott. Landshövding Göran Enander var mycket glad över besöket och passade på att lyfta några viktiga frågor för länet.

Landshövdingen talade om Uppsalas styrkor, utmaningar och möjligheter.

I ett pressmeddelande skriver Enander att vi har den snabbast ökande befolkningstillväxten i landet och en dynamisk miljö där universitet, näringsliv och offentliga parter samverkar på ett mycket framgångsrikt sätt.

– Vi står också inför utmaningar och jag har idag dels lyft fram den utmaning vi har i socioekonomiskt utsatta områden och dels den utmaning vi kan se framöver när det gäller tillgång till energi i ett snabbt växande län, säger Göran Enander.

Landshövdingen presenterade även ett förslag gällande ett nytt nationellt kompetenscentrum för dricksvatten i Uppsala, ett förslag som tagits fram i bred enighet i länet. Han säger bland annat att ett kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten skulle ge en unik samlad kompetens inom området och Uppsala är en given plats för detta.

– Här skulle vi kunna nyttja framstående aktörer som SLU, Uppsala universitet, Livsmedelsverket, SGU och de vattenproducenter som verkar i regionen.

Efter sammanträdet och ett fototillfälle lämnade statsråden slottet för olika uppdrag i närområdet och omkringliggande län.

Statsminister Löfvén, vice statsminister Isabella Lövin, finansminister Magdalena Andersson samt utbildningsminister Gustav Fridolin deltog på eftermiddagen vid invigningen av naturreservatet Årike Fyris.