Landshövdingen välkomnade regeringsbesöket

Textstorlek:

Statsminister Stefan Löfvén och övriga statsråd gästade Uppsala i samband med att de höll sitt regeringssammanträde på Uppsala slott. Landshövding Göran Enander var mycket glad över besöket och passade på att lyfta några viktiga frågor för länet.

Annons:

Landshövdingen talade om Uppsalas styrkor, utmaningar och möjligheter.

I ett pressmeddelande skriver Enander att vi har den snabbast ökande befolkningstillväxten i landet och en dynamisk miljö där universitet, näringsliv och offentliga parter samverkar på ett mycket framgångsrikt sätt.

– Vi står också inför utmaningar och jag har idag dels lyft fram den utmaning vi har i socioekonomiskt utsatta områden och dels den utmaning vi kan se framöver när det gäller tillgång till energi i ett snabbt växande län, säger Göran Enander.

Landshövdingen presenterade även ett förslag gällande ett nytt nationellt kompetenscentrum för dricksvatten i Uppsala, ett förslag som tagits fram i bred enighet i länet. Han säger bland annat att ett kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten skulle ge en unik samlad kompetens inom området och Uppsala är en given plats för detta.

– Här skulle vi kunna nyttja framstående aktörer som SLU, Uppsala universitet, Livsmedelsverket, SGU och de vattenproducenter som verkar i regionen.

Efter sammanträdet och ett fototillfälle lämnade statsråden slottet för olika uppdrag i närområdet och omkringliggande län.

Statsminister Löfvén, vice statsminister Isabella Lövin, finansminister Magdalena Andersson samt utbildningsminister Gustav Fridolin deltog på eftermiddagen vid invigningen av naturreservatet Årike Fyris.

Annons: