Lindvalls kaffe i Uppsala energisamarbetar med Vattenfall

Textstorlek:

Lindvalls Kaffe i Uppsala och Vattenfall har tecknat ett avtal om energisamarbete som omfattar kafferosteriet i Uppsala. Den överskottsvärme som rosteriet producerar, som hittills skulle gått till spillo, återvinns och levereras till Vattenfall för en hållbar användning i fjärrvärmenätet.

Genom energisamarbetet säljer Lindvalls Kaffe återvunnen överskottsvärme till Vattenfall för användning i fjärrvärmenätet men tecknar samtidigt ett fjärrvärmeavtal med Vattenfall Värme när rosteriet ej är i drift. En både ekonomisk och miljömässigt bra affär enligt ett pressmeddelande.

Överskottsenergin från kafferosteriet beräknas årligen försörja fjärrvärmenätet med 500 MWh. Det innebär en minskad koldioxidbelastning med runt 100 ton årligen. För att trygga värmeleveransen när produktionen är låg köper Lindvalls Kaffe 250 MWh/år fjärrvärme av Vattenfall och tar samtidigt bort sin oljeeldade panna.

– Energieffektivisering är central i vårt hållbarhetsarbete och ger samhällsnytta i stort. Därför känns det väldigt bra att tillsammans med Vattenfall säkerställa att den överskottsenergi som produceras på anläggningen återvinns och kommer till nytta samtidigt som vi ställer av oljepannan, skriver Ulf Lindvall, VD på Lindvalls Kaffe i pressmeddelandet.

För Vattenfall är samarbetet det första i sitt slag i Uppsala. SamEnergi är en standardiserad och produktbaserad affärsmodell för inköp av småskalig överskottsvärme från lokala leverantörer anslutna till Vattenfalls fjärrvärmenät. En energismart möjlighet att få betalt för sin återvunna överskottsvärme i stället för att elda för kråkorna.

Jenny Larsson, chef Vattenfall Värme Sverige säger att avtalet med Lindvalls Kaffe är deras första affär i Uppsala.