Östhammar bäst på pantning

Textstorlek:

Vi fortsätter att bli ännu bättre på att panta i Sverige. I snitt pantade vi under förra året 183 förpackningar per person, omkring 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor sammanlagt rapporterar Returpack.

Under de senaste tio åren har vi pantat ofattbara 17 miljarder förpackningar och därmed sparat energi motsvarande 3,3 miljarder kW. En färsk SIFO-undersökning visar också att svenska folket är nöjda med pantsystemet. 

Bäst kommun i Uppsala län är Östhammar där man i snitt pantar 211 burkar och PET-flaskor per person. 

I Älvkarleby pantades 191 förpackningar per person, Enköpiing 186, Tierp 178, Håbo 171, Heby 167, Uppsala 157 och Knivsta 137 förpackningar.

Hela 85 procent av alla burkar och PET-flaskor som säljs i Sverige pantas idag.

De regelbundna SIFO-undersökningar som Pantamera genomför visar att vi i Sverige blir allt mer positivt inställda till pantning och det svenska pantsystemet. Det bekräftas också av den höga pantningsgraden.  

Vid sidan av pantpengen är miljöaspekten den främsta anledningen till att vi pantar idag. 

– Under de senaste åren har vi tillsammans med dagligvaruhandeln bytt ut gamla pantmaskiner runtom i landet, ett arbete som vi precis slutfört. Vi arbetar ständigt för att göra det enklare och smidigare för konsumenterna att panta mera, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera vid Returpack.