Skogsaktörer uppmanas att följa brandriktlinjer

De branschgemensamma riktlinjerna togs fram efter den stora skogsbranden i Västmanland. Foto: iStockphoto
Textstorlek:

Efter den senaste tidens torka med brandrisk i stort hela landet är risken för skogsbränder överhängande. Skogsstyrelsen uppmanar nu alla skogliga aktörer att följa de riktlinjer som tagits fram för att minska risken att det uppstår bränder i vid skogsarbete.

Prognosen visar att det blir fortsatt varmt och torrt med stor brandrisk i stort sett över hela landet.

– Nu är det extra viktigt att de riktlinjer som branschgemensamt arbetats fram för skogsbruket när det är brandrisk i skogen följs så vi inte får en ny storbrand liknande Västmanland 2014, säger Anna Marntell, nationell skadesamordnare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Riktlinjerna kom under förra året och är alltså relativt färska. Därför är man orolig för att informationen inte nått ut till alla aktörer.

De branschgemensamma riktlinjerna togs fram som en direkt följd av den stora skogsbranden i Västmanland för att minska risken för skogsbränder. Där står bland annat att samråd ska genomföras vid förhöjd brandrisk mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Vidare att identifiera eventuella delområden med högre brandrisk eller med vegetation som kan ge hastiga brandförlopp.

Om möjligt ska skogsarbeten utföras i andra områden där brandrisken är lägre, samt att säkerställa att tillfartsvägar är framkomliga inför en släckningsinsats.

​Vid höjd beredskap ska avverkningsmaskiner har minst två skumsläckare och markberedningsmaskiner ha minst sex skumsläckare. Brandvakter ska finnas under höjd beredskap och vara utrustade med flamsäkra kläder.

Skogsstyrelsens webb-app kan också ge skogsägaren vägledning under torkan.