Bokbussen servar i väntan på nya lokaler

Textstorlek:

Den, vad det verkar, snåriga jakten på nya lokaler till biblioteksverksamhet i Grillby fortsätter. Under tiden får ortsborna låna sina böcker från bokbussen. Ett alternativ som både har fördelar och brister, enligt låntagarna som Upplands Nyheter har talat med.

Nu har det gått ett år sedan biblioteksfilialen fick lämna plats för undervisningsutrymme på Grillbyskolan, som var i behov att ut­ökade lokaler.

Att hitta nya funktionella lokaler för biblioteksverksamhet var inte enkelt, har det visat sig. Enköpings kommun har undersökt ett antal lokaler men inte varit nöjda med någon så här långt.

– Vi jobbar på att så snart som möjligt hitta lokaler. Ambitionen är att det inte ska dra ut på tiden, säger Nina Halden Rönnlund, verksamhetschef Kultur konst och bibliotek.

Hon berättar att de hade en lösning, som föll och att man nu undersöker nästa.

– Ja, vi tittar närmare på en lokal just nu, meddelar Nina Halden Rönnlund, som inte kan ge besked om när ett nytt bibliotek kan tänkas öppna.

I väntans tider får Grillbyborna besöka bokbussen, som ersätter filialen. Utöver sina ordinarie landsbygdsturer och förskoleturer står bokbussen uppställd utanför Tempo två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Så har det sett ut sedan augusti i fjol.

Nog är det vissa som muttrar över att biblioteket dröjer, men många är nöjda med den tillfälliga servicen. Som exempelvis Jessica Harrysson, som den här torsdagseftermiddagen har kommit för att låna böcker tillsammans med 5-åriga dottern Molly.

– Vi går hit ibland och lånar barnböcker och filmer. Det är bra men jag saknar att man inte kan gå på sagostunder och andra aktiviteter, säger Jessica Harrysson.

Personal för dagen är Mattias Käck, bibliotekarie, och Håkan Olsson, chaufför.

– Jag har inte hört några klagomål, men däremot har vi fått nya låntagare. Folk som handlar mat passar på att låna böcker samtidigt, säger Håkan Olsson.

Han tycker att bussen står smart placerad utanför affären.

– Jag tror att det är bättre än att stå i centrum. Det är mer rörelse här, fortsätter han och konstaterar att de har lågsäsong så här års.

Sommar och trädgårdstider innebär färre låntagare. Böckerna som lånas ut skiljer sig också till viss del från vad vi vill läsa under vinterhalvåret.

– Nu är det mycket trädgårdsböcker, feelgoodböcker och deckare. På landsbygdsturerna är det alltid mycket deckare och som nummer två kommer norska långserier av bland andra Bente Pederson och Laila Bredden, berättar Håkan Olsson.

Genom bokbussen har man lyckats nå nya målgrupper som kanske inte söker sig till biblioteken i vanliga fall. En av dem är Thomas Hedberg, som flyttade från Stockholm till Ullstämma utanför Grillby för tre-fyra år sedan.

– Det föll sig så att bussen stod här när jag skulle in och handla. Jag gick dit och undrade vilka de var. Jag hade aldrig besökt ett bibliotek tidigare, har inte haft tid, säger han, som numera är en av bokbussens mer flitigare besökare.

– Jag kommer varje vecka och lånar, mest ljudböcker och helst deckare. Vem som är uppläsare är viktigt, Tomas Bolme är en favorit, tycker Thomas Hedberg, som tackar bokbussen för att ha upptäckt tjusningen med läsning.

Den dagen filialen står klar för invigning kommer bokbussen inte längre att stanna till vid Tempo. Saknaden kan bli kännbar för somliga.

– Jag tar med mig det. Vårt mål är att öka tillgängligheten, inte minska. Planen är att låntagarna framöver ska kunna nyttja lokalerna själva, så kallat meröppet bibliotek. Det kommer att införas i Örsundsbro under hösten och även i Grillby så småningom, säger Nina Halden Rönnlund.