Myndigheter släpper vallskördekrav

Textstorlek:

Den långvariga torkan påverkar skörden av ensilage och hö vilket riskerar att leda till foderbrist. Länsstyrelsen i Uppsala ger nu grönt ljus för skörd och bete på trädor och skyddszoner för att öka tillgången på foder.

Den långvariga torkan under maj och juni har redan orsakat problem med foder för får-, häst- och nötkreatursägare och värre kommer det antagligen bli under hösten när djuren inte längre kan gå ute och beta. För att öka tillgången på bete och foder beslutade Jordbruksverket i förra veckan om generellt undantag från skörderegler vilket gav lantbrukare möjlighet att skörda så kallade ekologiska fokusarealer och trädor i förtid, om man inte sökte kompensationsstöd.

Länsstyrelsen i Uppsala har nu gett klartecken även för skörd av skyddszoner samt fokusarealer och trädor – även i de fall där jordbrukaren söker kompensationsstöd.

– Med tanke på den torra försommaren ser vi att det finns risk för att det blir brist på foder och nu kan lantbrukaren ta tillvara på allt foder som finns tillgängligt, säger Kristina Jansson som är avdelningschef för landsbygdsavdelningen.

I normala fall får trädor, skyddszoner och fokusearealer inte användas före slutet av juni respektive mitten av juli. Anledningen är att man vill gynna den biologiska mångfalden genom att låta odlad mark vara orörd under föryngringsperioden. Det är ett krav som man inte släpper helt och hållet. Vid skörd av arealer i träda måste lantbrukaren först kontrollera så att det inte finns några fågelbon och i sådana fall lämna ett område på tio gånger tio meter runt boet.