Ökad produktion av ekologiskt odlad spannmål

Skörden av ekologiskt odlad spannmål ökar i landet. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

Under 2017 uppgick skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning till 323 300 ton. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar mer än 5 procent av den totala spannmålsskörden, visar ny statistik från Jordbruksverket.

Jämfört med 2016 är det en ökning med 15 procent, och jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren en ökning med 31 procent. Den ekologiska höstveteskörden ökade mest jämfört med 2016. Den totala skörden av höstvete som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 111 500 ton under 2017.

Totalskörden av raps och rybs godkänd för försäljning med ekologisk märkning var 16 600 ton under förra året. Merparten utgörs av höstraps som skattas till 15 400 ton, en ökning med 41 procent jämfört med föregående år.

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 36 600 ton, vilket är nästan en fördubbling av totalskörden jämfört med femårsgenomsnittet men i nivå med 2016 års resultat. Nästan 7 procent av den totala matpotatisskörden kunde därmed säljas med ekologisk märkning. Ekologisk matpotatis odlas främst i Skåne, Västra Götalands, Gotlands, Dalarnas och Gävleborgs län.