Torkan orsakar sädimport och ölbrist

Textstorlek:

Fortsätter torkan riskerar årets spannmålsskörd att bli betydligt sämre än vanligt. Det kan i sin tur leda till att bland annat bröd- och ölproducenter som bara använder svenska råvaror inte får tag i tillräckligt med säd. Regeringen diskuterar nu problemet.

Årets skörd av spannmål ser i dagsläget ut att bli betydligt sämre än normalt. Värmen och torkan gör att säden, som har färre ax per planta än normalt, brådmognar. Om det inte snart blir kallare och mer nederbörd, kommer årets spannmålsskörd att bli både mindre och av sämre kvalitet än vanligt, rapporterar TT. Det ger i sin tur följdverkningar. Förutom att bönderna får lägre inkomster innebär det att Sverige, som normalår exporterar spannmål, kommer att behöva importera. Varifrån är dock oklart. Flera av våra grannländer har också drabbats av torkan.

För att få hjälp har LRF, tillsammans med lantbruksorganisationer i Danmark, Finland och Baltikum, vänt sig till Bryssel. Man hoppas att på det sättet få ta del av EU:s krisbudget och få stöd från sina respektive nationer.

– Det finns en stor oro hos lantbrukarna just nu. Spannmålsodlarna är oroliga för att de inte ska få pengarna att gå ihop och djurbönderna har dessutom sina djur som de värnar om och absolut inte vill se lida brist på foder, så där är oron ännu större, säger Lennart Nilsson vid LRF Växtodlarna till TT.

LRF får nu stöd av regeringen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har nu, enligt TT, tagit kontakt med sina kollegor i Finland och de baltiska länderna och diskuterar gemensamma lösningar.

– Vi har diskuterat frågan att agera gemensamt för att kunna få ta del av EU:s krisfonder. Eventuella krispengarna fungerar inte som svar på alla de problem som lantbruken just nu upplever, men skulle ändå bli ett plåster på såren, säger Sven-Erik Bucht.

Regeringen undersöker också om det är möjligt att göra förtida utbetalningar för att på det sättet förbättra lantbruksföretagens tillgång på pengar.

I förlängningen riskerar spannmålsbristen inte bara att drabba bönder utan även konsumenter.

Om skörden blir så dålig som vissa påstår kan det uppstå brist på vissa livsmedel, som bröd och öl, där tillverkaren bara använder sig av svenska råvaror. Situationen kan däremot bli tvärtom för svenskt kött på kort sikt.

Om köttproducenterna tvingas slakta fler djur än vanligt på grund av foderbrist kommer tillgången på svenskt kött att öka. Fast även där uppstår en brist till nästa år eftersom det tar tid att bygga upp en köttdjursbesättning igen.