Bönder pratade torka i Örsundsbro

Ungefär 150 lantbrukare träffades för att diskutera torkan på Tina Rudolphsons gård utanför Örsundsbro. Man fick ihop en lista med kort- och långsiktiga önskemål som ska presenteras för politiker. Bland annat önskar man att kommuner bara ska köpa in svenskt kött och att riksdagen ska stödja landets bönder. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

Ökad medvetenhet hos såväl allmänheten som kommuner, regioner och riksdag. Det är grunden till att lösa krisen som torkan skapat i det svenska lantbruket. Åtminstone enligt de 150 bönder som samlades för diskutera frågan på ett möte utanför Örsundsbro.

Det är talande att kvicksilvret stod över 30 grader och att SMHI gick ut med en varning för mycket höga temperaturer i bland annat Uppsala län samma morgon som cirka 150 lantbrukare från framförallt Enköping och Habo hade samlats vid en gård utanför Örsundsbro. Det var LRF Mälardalen som bjudit in till en öppen träff med bland annat banker och foderföretag för att diskutera den rådande situationen.

– Det handlar också om att träffas bara för att känna att man inte är ensam i en tuff situation utan att det finns andra att prata med och att hålla lite koll på varandra, säger Tina Rudolphson, lantbrukare och vice ordförande i LRF Mälardalen.

Även om många lantbrukare har det svårt med dåliga vallskördar och en spannmålsskörd som ser ut att bli, i bästa fall hälften, av det normala var stämningen på mötet bra enligt flera deltagare.

Förutom information om hur man skulle gå tillväga för att hitta foder till djuren och hur det var möjligt att ta sig ur spannmålskontrakt pratade man bland annat om lån och krediter.

Även om torkan och dess effekter på det svenska jordbruket är uppe på såväl den mediala som den politiska agendan är Tina Rudolphson rädd för att allmänheten inte förstår hur allvarlig situationen verkligen är. Hon och hennes kollegor önskar därför att svenska konsumenter väljer produkter från det svenska lantbruket och att kommuner ser till att deras köttleverantörer verkligen levererar just svenskt kött.

– I många avtal finns det en klausul som ger leverantören rätt att välja utländskt kött om det inte finns svenskt att tillgå. Det finns det alltid, säger hon och fortsätter.

– Om svenska konsumenter, kommuner och stora livsmedelsproducenter väljer svenskt kött så kommer slaktköerna försvinna på nolltid och köttproducenterna kan skicka djuren på slakt istället för att utfordra dem med foder som behövs till djuren man ska ha kvar.

Man efterlyser också politiska initiativ på alla nivåer.

– Från kommunernas och regionernas sida vill vi se att de verkligen köper svenska livsmedel i enlighet med avtal som de faktiskt har och från riksdagen vill vi se någon form av stöd, förutom eventuella pengar från EU:s krisfond. Man har ju stöttat krisdrabbade branscher som varvsindustrin och bankerna tidigare.