Klart med stöd till torkdrabbade bönder

Textstorlek:

Bönder som drabbats av torkan kommer att få någon form av stöd. Hur stort det blir och när det kommer är dock oklart. Samtidigt kommer prognoser som visar att skörden av spannmål och vall kommer att hamna på rekordlåga nivåer.

I helgen meddelade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att regeringen avsätter pengar till lantbrukare som drabbats av torkan. Några närmre detaljer kring stödet, som om det ska gå till både kött- och spannmålsproducenter, hur mycket pengar det handlar om eller när stödet ska betalas ut vill man dock inte uttala sig om än.

– Går vi ut med en siffra nu och det inte kommer något regn under vare sig juli eller augusti kommer vi att få en riktigt svår kris och då kommer den siffran inte att hålla, säger Sven-Erik Bucht.

Han träffar idag, 16 juli, EU:s jordbrukskommissionär Paul Hogan för att diskutera ett eventuellt stöd från EU:s krisfond. Landsbygdsministern säger dock att även om man får pengar från krisfonden kommer de inte att räcka.

– Stödfonden innehåller inte några astronomiska summor. Om Phil Hogan släpper till några pengar blir det inte så mycket eftersom det är fler torkdrabbade länder som vill ha pengar.

I dag kom också Lantmännens årliga skördeprognos som, om den stämmer, innebär att lantbrukarna kommer att skörda cirka 4,2 miljoner ton under 2018 vilket är 2,3 ton mindre än förra året och den lägsta siffran sedan 1992.