Knutby får ny pendlarparkering och återvinningsstation

Textstorlek:

Uppsala kommun påbörjar nu arbetet med att bygga en pendlarparkering och återvinningsstation i Knutby. Parkeringen ska bli en plats för samåkning och byte till kollektivtrafik. Till hösten beräknas den står klar.

Samtidigt startar arbetet med att skapa en återvinningsstation på samma plats som ägs av kommunen. Byggena är ett led i att uppfylla kommunens landsbygdsprogram.

Pendlarparkeringen ska bidra till att göra det enklare för de boende att pendla längs väg 282 och att ta sig till och från centrala Uppsala. I samma veva drar kommunen igång processen för att skapa en återvinningsstation för hushållens papper och förpackningar i Knutby. Det görs i samarbete med Förpacknings & tidningsinsamlingen, FTI.

– Det ska vara lätt och smidigt att återvinna avfall och därför väljer vi att placera återvinningen i direktanslutning till pendlarparkeringen. Nu har vi äntligen gjort det möjligt för Knutbyborna att enkelt kunna källsortera förpackningar och tidningar, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö, i ett pressmeddelande.

Placeringen av pendlarparkeringarna och hur de är utformade och utrustade är viktigt för utvecklingen av miljövänliga resor, menar Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygden.

– Bilen behövs på landsbygden och med pendlarparkeringar kan vi göra vardagen enklare för Uppsalas landsbygdsbor. Med fler pendlarparkeringar gör vi det smidigare att åka en del av sin resa med bil och en del med kollektivtrafik och kan på så sätt minska trängseln på infartsvägarna till Uppsala. Just pendlarparkeringar är ett vanligt önskemål från medborgare i arbetet med att göra Uppsala till Sveriges bästa landsbygdskommun, säger han.