Långbänkar och byggnationer

Textstorlek:

Lärdomsstaden har dragit på sig ett öknamn som nu får sin materiella och visuella bekräftelse. Långbänkarnas stad brukar orten kallas och nu är snart den nästan 60 meter långa bänken på Forumtorget, med belysning men utan värme, snart färdigställd och klar.

Backstuparet har provsuttit och blivit en aning fundersamma. Sittplatserna och ryggstöden är kraftigt randiga vilket medför att den som i en lite lättare sommar­mundering sätter sig en stund blir långrandig i rumpa och ryggslut.

Det kan tänkas röra sig om någon slags modetrend för möbleringen då den vid torget intilliggande hamburgerrestaurangens utservering ger samma effekt. Långbänken gör en långrandig och idogt hamburgerspisande ger ett likartat resultat.

Långbänkar i stan är som sagt legio. Konserthuset tog väl uppemot etthundra år att få på plats och den genom en huskropp öppnade utfarten från Fyristorg ett antal decennier. Detalj- och övriga stadsplaner dras allt som oftast i någon form av bänkar och det lär bero på att det finns, enligt vissas utsago, allt för många läs- och skrivkunniga i staden.

Arenor och idrottsplatser är ett kapitel för sig där utövare och supporters vill ha allt, mer därtill och det mesta nu, men det är slantarna som styr. Då kan det ju vara kul att veta att sportbarerna och pubarna räknar med tre gånger så stor omsättning nu i VM-tider.

Kulorna finns alltså när kulan rullar men måhända i fel plånböcker. Det är roligare att pröjsa sin egen pilsner än andras konstgräs.

Långbänkarna har även nått Tätorten där stugfolket allt som oftast gör sina inköp. Där träter man om huruvida ytterligare en livsmedelshall ska etableras i de centrala delarna eller utlokaliseras till utkanterna. Dom må göra som dom vil. Dom icke bilburna handlar där bussen stannar – Basta!

Gubben hoppas fortsättningsvis att den invasiva tolvvånings träkåk som förväntas bli uppförd på vad som kallas sågverkstomten ska hänvisas till någon lämplig långbänk. Byggföretaget i fråga försöker visa miljövänlighet genom att skylta med katter och invasiva lupiner som redan förstört massor med hektar skogsmark längs vägarna i inlandet.

Lupiner hör inte hemma här och det lika lite som katter på ett torg i någon Tätort. Trähus må vara bra men nu försöker byggbolaget att förmetet anknyta till sågverket och tidigare verksamhet på området. Långt innan sågverksamheten slogs under längre tid tegel på platsen. Ett tegelhuset skulle ge en tydligare förankring i historien.

I väntan på höghusbygget är det tillsvidare lugnt i Socknen.

Backstu’sittarn