Omfattande eldningsförbud i hela länet

Textstorlek:
Annons:

På grund av den omfattande risken för brand i skog och mark har länsstyrelsen infört eldningsförbud i hela länet. Förbudet gäller även på särskilt iordningsställda grillplatser, vilket är ovanligt. Det är dock fritt fram att grilla på de iordningsställda platserna fram till klockan 15.30.

Grillning på den egna tomten omfattas inte av förbudet. Räddningstjänster över hela landet uppmanar dock den som vill grilla att hålla uppsikt och se till att det finns vatten tillgängligt för att släcka en brand om grillen eventuellt skulle välta.

Förbudet gäller tills vidare.

Annons: