Otursfredag är turdag

Ingen vet riktigt var uppfattningen om att fredagen den trettonde skulle vara olycksdrabbad kommer ifrån. Och det har ingen förankring i verkligheten. Tvärtom verkar det ske färre olyckor än vanligt. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

Nu kan alla som tror att att fredagen den trettonde är en extra otursförföljd dag dra en suck av lättnad. Statistik från både försäkringsbolag och myndigheter visar tvärtom att olycksrisken är mindre än vanligt. Däremot ska man se upp lite extra på tisdagar och lördagar.

Hur det började vet egentligen ingen men under 1800-talet blev fredagen den trettonde ansedd som en olycksdag.

– Som så många andra folkliga traditioner är bakgrunden dåligt dokumenterad och man vet egenligen inte hur det har uppstått, säger Ulf Palmenfelt, seniorprofessor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet.

– Oftast säger man att det beror på att Jesus korsfästes en fredag och det var tretton personer vid den sista måltiden men det tror jag är efterhandskonstruktioner.

Tittar man på statistiken så handlar det bara om skrock. Det har visserligen hänt otäcka olyckor men det betyder inte att fredagen den trettonde är mer olycksdrabbad än någon annan. Tvärtom talar skadestatistik från Länsförsäkringar och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om motsatsen.

Enligt Länsförsäkringar, som granskat fyra miljoner skadeanmälningar, anmäls i genomsnitt 17 procent färre skador fredagen den trettonde jämfört med en genomsnittlig dag. MSB:s statistik visar att det är ungefär lika många utryckningar som en vanlig vardag.

Kanske beror det på att vi är lite extra uppmärksamma under den påstådda olycksdagen.

När är det då läge att vara extra vaksam? Det beror på. Vad gäller utryckningar så är lördagar överrepresenterade. Och Länsförsäkringar varnar för tisdagar, det är då man får in flest skadeanmälningar.

Ulf Palmenfelt tycker att det bästa vore att förpassa fredagen den trettonde till historiens gömmor.

– Om skolor slutade prata om det och journalister slutade skriva artiklar så skulle begreppet vara bortglömt på en generation. De allra flesta bryr sig inte ett skvatt.