Risk för brist på vatten – igen

Under maj sjönk grundvattennivåerna rejält. Fortsätter torkan är risken stor att vattnet sinar för dem med egen brunn. Foto: Peter Ahlgren
Textstorlek:

Det började bra med stigande grundvattennivåer i början av året. Nu sjunker dock nivåerna snabbt i små magasin. Om det inte blir kallt och regnigt snart kan det bli brist på vatten för de med egna brunnar.

Fastighetsägare med egen brunn som upplevde problem med vattentillgången under förra årets torka ska vara extra vaksamma.

Även om grundvattnet fylldes på efter den sena snösmältningen så sjönk nivåerna snabbt under rekordvärmen i maj med mellan 40 och 100 centimeter i så kallade små grundvattenmagasin, det vill säga grävda och borrade brunnar.

– Det är en stor förändring vi haft den senaste tiden med väldigt snabbt sjunkande grundvattennivåer, säger Bo Thunholm som är hydrogeolog på Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Situationen är som värst i stora delar av Götaland och i mellersta Norrland men även i Svealand ligger nivåerna under det normala.

SGU uppmanar därför alla med egen brunn att vara observanta och inte göra av med mer vatten än nödvändigt. Det gäller framförallt de som bor längs med kusten eftersom risken är stor att saltvatten tränger in i brunnen.

Det har regnat från och till i Uppland de senaste veckorna men det gör ingen större skillnad för grundvattennivån eftersom nederbörden sugs upp av växter. För att fylla på de små grundvattenmagasinen skulle det krävas minst en månad med kallt och regnigt väder.

Även för stora vattenmagasin, det vill säga det kommunala vattnet, är nivåerna under det normala i Svealand. Fast där är det ingen större risk för vattenbrist.

Däremot är Bo Thunholm orolig för de med enskilt vatten.

– Fortsätter det så här kan vi räkna med att många med egna brunnar får problem med vattentillgången senare under sommaren.