Skogsstyrelsen vill ha totalstopp i skogen

på grund av den extrema brandrisken vill Skogsstyrelsen ha stopp för allt arbete i skogen, inklusive småskaligt arbete med röj- och motorsåg. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Extrem torka och brandrisk gör att Skogsstyrelsen rekommenderar alla, inklusive egna skogsägare, att helt sluta arbeta i skogen. Åtminstone till SMHI blåser faran över.

Det råder mycket hög eller extremt hög brandrisk i stora delar av landet, inklusive Uppland, enligt SMHI:s brandriskprognos. För att hindra uppkomsten av fler skogsbränder uppmanar nu Skogsstyrelsen att alla upphör med arbete i skogen så länge brandrisken är på extrema nivåer.

De allra flesta skogsbolag och entreprenörer tar redan hänsyn till brandrisken och följer de gemensamma riktlinjer som skogsbranschen satt upp för skogsarbete när det är stor brandrisk.

I det här extrema vädret kan minsta lilla gnista bli förädande och det finns många arbeten i skogen som kan orsaka bränder. Det mest uppenbara är att köra med skogsmaskiner på band eller kedjor.

– Det är som att åka runt med ett tändstål på 20 ton, säger Erik Lööf, skogskonsulent vid Skogsstyrelsens Värmlandsdistrikt i ett pressmeddelande.

Fast även vid småskaligt skogsbruk finns det risker. Kör man röjsågen i en sten uppstår nästan alltid gnistor. Motorsågar är också potentiella brandstartare. En varm såg kan lätt tända eld på högt gräs och det finns alltid en risk för gnistbildning från ljuddämpare eller kedja. Skogsstyrelsen avråder därför från allt arbete i skogen tillsvidare.

Man påminner också om att den som orsakar en brand vid skogsarbete kan vara skyldig till allmänfarlig vårdslöshet och dömas av domstol.