Torkan stressar skogen

Textstorlek:

Gulnande löv och glesa kronor. Avstängd fotosyntes. Den svenska skogen och framförallt björk och gran mår dåligt i torkan. Risken för massdöd är liten men försvagade träd kan drabbas av olika angrepp.

Det har väl inte undgått någon att framförallt björkarna redan börjat gulna och ibland till och med tappat löv. Anledningen är den långvariga torkan. För att spara på vatten och överleva till nästa år släpper björken, som är känslig för torka, löven i kronan.

– Träden stressas extremt hårt just nu men det syns tydligast på framförallt björkar. De med bruna löv är extremt stressade, säger Harald Säll, jägmästare och lektor i virkeslära vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Björken är inte det enda trädslaget som mår dåligt i torkan. Granen, det vanligaste trädet i de svenska skogarna, reagerar på vattenbristen genom att stänga av fotosyntesen.I deras fall sker det dock mer obemärkt. De stänger klyvöppningarna på barren. Och det skedde antagligen tidigt i somras.

– Man brukar säga att i en sluten granskog finns det en vattenreserv för cirka tre veckor och det passerade vi för länge sedan med tanke på hur torrt det var i våras, säger Harald Säll.

Om torkan fortsätter kommer enstaka kvistar på björkarna att börja dö och till slut dör hela trädet. Det är då framförallt de yngre träden som drabbas.

Torkan kan dock få mer allvarliga konsekvenser. I skogen dör granar som växer på allt för torr mark vilket ger grogrund för omfattande angrepp av olika skadegörare.

– Det är framförallt granbarkborren, den åttatandade barkborren, som vi är rädda för. Vi ser i våra fällor att den har börjat svärma igen i södra Sverige och det är inte bra, säger Per Hazell, skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen.

Fast den riktiga explosionen av granbarkborre kommer antagligen nästa år när alla avkommorna från de extra generationerna som föds i år börjar svärma. Även om 2018 kommer att gå till historien som ett år med exceptionellt lång, varm och torr sommar så är Per Hazell och Harald Säll övertygade om att problemen med torka i de svenska skogarna bara börjat.

– Vegetationsperioden, alltså perioden när träden växer, har ökat i hela Sverige och fortsätter det så här kommer den att vara ungefär 100 dagar längre om 60-70 år. Det är ett enormt problem som jag tycker borde vara uppe på bordet i årets valrörelse, säger Harald Säll.

De svenska skogarna innehåller också alldeles för lite tall, som tål torka bättre än gran. Markägare har valt att plantera gran på marker som är bättre lämpade för tall eftersom de är rädda för viltskador. När vi går mot ett klimat med varmare och torrare somrar finns en stor risk att de granarna dör. Något som syns redan idag.

– Det syns tydligt i landskapet. Gamla granar som växer på torra jordar som exempelvis backar mår inte bra, säger Per Hazell.