Utbrott av ehec-smitta i länet

Textstorlek:

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten letar man nu efter smittkällan.

Enterohemorragisk E.coli, även kallad ehec, är en bakteriesmitta som kan orsaka kraftiga magsmärtor, diarréer, som kan vara blodiga, och ibland kräkningar. Sjukdomen överförs mellan djur och människor, till exempel efter närkontakt med nötkreatur, eller via livsmedel som förorenats.

Utbrottet i Enköping har pågått sedan början av juli, och även denna vecka har det rapporterats fall. Enligt Helena Palmgren, t f smittskyddsläkare, är det bara små barn och deras anhöriga som har insjuknat.

Man har inte kunnat spårat någon säker smittskälla men misstankar har riktats mot Koffsanbadet i Enköping. I avvaktan på att provsvar kommer avråder Enköpings kommun från att man badar där.

För att skydda sig mot smitta gäller det att ha god hygien och råden är bland annat att tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare, exempelvis får och getter. Köttfärs ska genomstekas ordentligt och ehec-bakterier dör vid cirka 70 grader. Vidare ska man noga med att tvätta händerna efter att ha tagit i rått kött, skölja grönsaker ordentligt och inte dricka opastöriserad mjölk. Detsamma gäller om färskost är gjord på opastöriserad mjölk.

Den som misstänker smitta kan vända sig till 1177 Vårdguiden på telefon.