Vattennivåer sjunker

Vattennivåerna i grävda och borrade brunnar fortsätter sjunka och över landet har nya bottenrekord noterats. Foto: Jan Å Johansson
Textstorlek:

Två centimeter om dagen. Ungefär så mycket sjunker grundvattnet om dagen i din borrade eller grävda brunn. Även om nivåerna är mycket under det normala i stora delar av Uppland kan situationen förbättras. Förutsatt att det börjar regna mycket och länge.

Rekordhettan och -torkan håller i sig vilket gör att grundvattennivåerna i borrade och enskilda brunnar nu sjunker snabbt. En normal sommarmånad sjunker nivåerna i små grundvattenmagasin cirka 30 centimeter men från mitten av juni har nivåerna istället minskat med mellan 40 och 60 centimeter.

– Nivåerna minskar alltid under sommaren men avrinningen har skett snabbare än vanligt i år på grund av det exceptionellt torra vädret. De nivåerna vi ser nu brukar vi ha i slutet av augusti, säger Fredrik Theolin som är grundvattengeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.

I Uppland innebär det att nivåerna ligger mycket under, eller under det normala.

Det är i de norra delarna som situationen är något bättre eftersom det regnade en del där under midsommarhelgen. I Älvkarleby föll det bland annat drygt 60 mm på midsommarafton, vilket var rekord.

Fastighetsägare med enskilt vatten drabbas därför nu av sinande brunnar, precis som förra året.

Fast i år är risk för vattenbrist hos fler.

– Det har varit torrare i år jämfört med 2017 så även de som inte haft problem med vattenbrist tidigare bör ha en viss beredskap, säger Fredrik Theolin och fortsätter:

– Däremot var utgångsläget betydligt bättre i år eftersom vattenmagasinen var välfyllda innan torkan satte in.

Om det börjar regna mycket och länge kan de små vattenmagasinen fyllas på. Men då behövs det mycket nederbörd under längre tid och inte en kortvarig åskskur. Mindre mängder regn tar växterna hand om.

– Det går fort att återställa små vattenmagasin så börjar det regna kan det se bra ut i september. Då är det allvarligare med exempelvis foderbristen som torkan orsakat.

Det finns också risk för att kvaliteten på vattnet blir sämre när vattennivåerna sjunker i brunnarna. Framförallt längs kusten.

– I Uppland finns det anledning att se upp med inträngling av saltvatten i brunnen så det gäller att vara uppmärksam på smakförändringar.

För den som är orolig för vattentillgången har Fredrik Thulin några tips. Först och främst kan man frysa in dricksvatten för nödfall. Om det är möjligt kan man loda brunnen för att mäta vattendjupet.

– Det är inte lätt i en bergborrad brunn men kan man göra det så är det bra – då kommer inte en eventuell vattenbrist som en överraskning.

De som har kommunalt vatten, vilket kommer från så kallat stora vattenmagasin, behöver dock inte vara oroliga. Nivåerna är visserligen lägre än normalt och sjunker men magasinen, som exempelvis Mälaren, innehåller så stora mängder vatten att det inte sker några dramatiska förändringar.

– Däremot sjunker det snabbare än vanligt på grund av avdunstningen och i vissa stora vattenmagasin är det problem med att grundvattnet inte rinner till lika fort som det förbrukas.