Allvarligt ehec-utbrott utreds

Textstorlek:

Ett hundratal personer har drabbats av ehec-infektioner i Sverige i sommar, mestadels i Uppsala och Västra Götalands län. Folkhälsomyndigheten menar att det är ett av de största utbrotten i landet och utreder var smittan kommer från.

I juli drabbades ett 50-tal människor av ehec-infektioner, framförallt i Uppsala och Västra Götalands län. I Enköping hade man ett utbrott där flera barn insjuknade. Man trodde då att smittan spreds via badet vid Kofftan men senare analyser har visat att vattnet är fritt fån ehec-bakterier.

Folkhälsomyndigheten har nu analyserat ehec-bakteriernas arvsmassa och drar slutsatsen att smittan sprids via livsmedel eftersom den förekommer på flera orter i landet. Lokalt kan också smittan spridas via badvatten. Sammanlagt misstänker myndigheten att ett 100-tal personer drabbats.

– Det här ser ut att vara ett av de största utbrotten av ehec som vi haft i Sverige. Den bakteriestam som spridits kan orsaka allvarlig sjukdom, framför allt hos barn. Tillsammans med berörda smittskyddsenheter och kommuner, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, arbetar vi för att utreda utbrottet och framför allt försöka identifiera smittkällan och förhindra vidare smittspridning, säger mikrobiolog Cecilia Jernberg.

Ehec förekommer i Sverige titt som tätt, oftast under sensommaren. I allvarliga fall drabbas smittade av blodiga diarréer och ibland njursvikt. Bakterien kan smitta via kontakt med nötkreatur, förorenade livsmedel eller vatten samt mellan människor. Tidigare har man sett att smittan spridits via bland annat opastöriserad mjölk, rå köttfärs och olika former av grönsaker.