De vill öka valdeltagandet

Mario Cabezas var med och startade nätverket, som uppmuntrar Uppsalaborna att gå till valurnorna den 9 september. Foto: Malena Olsson
Textstorlek:

Det nystartade nätverket Uppsalas röster räknas använder facebook för att nå ut och tar Uppsalaborna till hjälp att sprida sin uppmaning. Målet är att öka valdeltagandet, först och främst i hemstaden och på sikt i hela landet.

– Det hela handlar om att folk ska utnyttja sin demokratiska rätt att gå och rösta!

Det säger Mario Cabezas som tillsammans med Fatima Alassaad är drivande krafter i nätverket Uppsalas röster räknas. Runt 15 personer jobbar ideellt med organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Nätverket bildades efter vad Fatima Alassaad beskriver som en ångestnatt. Det var tidigare i somras som hon låg sömnlös och kände stor frustration. Tankarna kretsade kring rasism och de främlingsfientliga och intoleranta attityder som finns i dagens samhälle.

– Jag kom på mig själv med att gång på gång skratta åt eller bara ignorera Sverigedemokraternas framfart, normaliseringen i samhället och klimatet i vänners trådar på nätet. De är vidriga. Men ingen säger något, menar Fatima Alassaad.

Hennes arv är inte är att stå och se på, förklarar hon.

– Jag är fostrad i att stå upp för mig själv och de värden som är viktiga. Därför var jag tvungen att göra något.

Fatima skapade en tråd i messenger där hon frågade sina vänner om råd. Hur kunde man agera mot dessa onda krafter? Inlägget väckte engagemang.

– Vi var väl fem-sex personer som träffades och ventilerade frågan och kom fram till att skapa en facebooksida, ett plattform för att nå ut och bredda oss, berättar Mario Cabezas.

Sidan, som startade den 12 juli, skulle bli en kanal som förmedlar vikten av att gå och rösta.

– Att informera om partiernas politik är upp till varje partis uppgift, inte vår. Ska vi göra skillnad ska vi jobba med att få folk att ta sig till valurnorna, fortsätter Mario Cabezas.

Sedan starten lägger de dagligen upp fem filmklipp på Uppsalabor som inför kameran berättar att de ska gå och rösta den 9 september. Här intervjuas gamla som unga, kända som okända, med olika ursprung och kultur. Alla är välkomna att medverka, så länge de står för gruppens värdegrund: rättvisa, jämlikhet och mångfald.

Sverige har ett högt valdeltagande. 2014 gick cirka 86 procent av Sveriges röstberättigade till valurnorna, i Uppsala hela 88 procent. Bryter man ner siffrorna ser man dock att deltagandet var betydligt lägre i vissa av stans valdistrikt. I delar av Gottsunda, till exempel, var siffran runt 60 procent.

– Många med invandrarbakgrund går inte och röstar. Det kan bero på ovana och okunskap helt enkelt, säger Mario Cabezas, och berättar att nätverket nu även drar igång en valskola.

– Vi planerar 20 informativa filmklipp med basala tips, som många tar för givet. Det kan handla om vad man ska ha med sig till vallokalen, att man kan rösta i kommun- och landstingsfullmäktige även om man inte är svensk medborgare och så vidare. Vi har även tryckt upp information från Valmyndigheten på olika språk.

Deras initiativ har fått bra respons och många anhängare. Facebooksidan har i skrivande stund drygt 860 följare och filmklippen över 80 000 visningar. Många ideella arbetstimmar ligger bakom projektet.

– Belöningen är klappen på axeln vi får längs vägen och alla som vi lyckas omvända. Alla som inte hade tänkt rösta men som ändrat sig. Vi har fått folk att resonera och få upp ögonen, konstaterar Mario Cabezas.

På valdagen är planen att vara ute och träffa folk, främst i Stenhagen och Gottsunda, områden där valdeltagandet är lågt. Kanske någon behöver upplysas om var vallokalen ligger eller innebörden av att rösta. Ambitionen är att fortsätta arbetet efter valet.

– Då sätter vi oss ned och utvärderar och som det känns nu blir resultaten positiva. Vår vision är att bli större och sprida oss i landet. Det finns alla möjligheter att bli en nationell rörelse, tror Mario Cabezas.