Eldningsförbudet upphävs

Textstorlek:

Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar i ett pressmeddelande att de idag onsdag upphäver sitt tidigare beslut om eldningsförbud i länet.

Eldningsförbudet upphör att gälla från och med den 15 augusti klockan 14.

Bedömningen är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Upphävandet gäller länsstyrelsens beslut. Det kan fortsatt råda lokala eldningsförbud i enskilda kommuner. För information om eventuella kommunala beslut avseende eldningsförbud råder man att kontakta respektive kommun.