Fiske kan rädda kräfta

Textstorlek:

För 100 år sedan fanns den på 30 000 platser. Nu är det nere på knappt 800. När kräft­säsongen knackar på dörren ser det mörkt ut för den svenska flodkräftan. Fast så länge vi fortsätter fiska och äta den mytomspunna läcker­biten och ser till att inte sätta ut signalkräftor finns det hopp om en ljus framtid.

Naturligtvis ska man ha signalkräftor i sina vatten för det vet ju alla att de har överlägsen tillväxt och är immuna mot kräftpest. Bägge påståendena är myter och orsaken till att den svenska flodkräftan är en akut hotad art.

– Det är myter som skapades av säljare av signalkräftor på 1960-talet, säger Lennart Edsman, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och fortsätter:

– Det där om tillväxten stämmer inte ens i Skåne, där förutsättningarna är de bästa. Kommer man norr om Dalälven upphör reproduktionen i stort sett helt. Man måste tänka på att signalkräftan är gjord för ett klimat motsvarande det i Paris.

Han har forskat på kräftor i 28 år och sett hur bestånden av flodkräftor slagits ut när den kräftpestbärande signalkräftan spridit sig över landet.

För 100 år sedan fanns det flodkräftor i ungefär 30 000 vatten i landet. Nu räknar man med knappt 800, eventuellt betydligt färre än så eftersom statistiken visar vatten där man fått upp minst en flodkräfta de senaste tio åren.

I de allra flesta fall är flodkräftans tillbakagång människans fel.

– Man tar helt enkelt en hink med signalkräftor och häller dem i en sjö och sprider på så sätt kräftpesten vidare. Egentligen är det tragiskt för man tror att man gör något bra men det enda man lyckas med är att ta död på flodkräftorna och försämra kräftfisket eftersom signalkräftorna inte tål våra långa vintrar, säger Lennart Edsman.

I augusti 2016 listades signalkräftan som en invasiv art inom EU. Det betyder att det är förbjudet att sprida den. Fast redan innan EU-förordningen om invasiva arter trädde i kraft fanns restriktioner kring hur man fick hantera signalkräftor i syfte att förhindra spridning av kräftpest. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har tagit fram ett förslag för att ytterligare skärpa regelverken. Bland annat kommer fiske och transport av levande signalkräftor att förbjudas i delar av landet.

– Det kan vara värt att påpeka att det inte är eller kommer att vara förbjudet att fiska signalkräftor. Däremot måste man se till att förflytta levande okokta signalkräftor i väl förslutna kärl om man inte kokar dem vid fiskeplatsen. Kokta kräftor sprider inte pest, säger Erland Lettevall som är utredare vid enheten för miljöövervakning på Hav.

I dag är flodkräftan klassad som en akut hotad art och man kan därför tänka sig att det bästa vore att undvika att köpa eller fiska de dyrbara läckerbitarna. Tvärtom, tycker experterna.

– Det finns ingen risk för överfiske eftersom alla flodkräftor i naturvatten endast tas upp för husbehov, säger Lennart Edsman och fortsätter:

– På så sätt är fisket lösningen på problemet. Genom att visa för folk att det finns en nytta och glädje med flodkräftan skapar man en vilja av att ha den kvar.

Han rekommenderar till och med att den som har möjlighet ska ge sig på odling av flodkräftor. Det kräver visserligen tillstånd från länsstyrelsen men ett sånt är lätt att få.

– Vi har tagit fram en manual hur man ska gå tillväga. Det är inte speciellt svårt och man kan till och med tjäna pengar. Sen har man ju alltid äkta flodkräftor till kräftskivan.

Däremot är det slöseri med pengar att göra sätta ut flodkräftor i vatten där det finns signalkräftor. Flodkräftorna kommer förr eller senare att drabbas av pest så länge signalkräftorna finns kvar. Och att utrota signalkräftan i ett vatten är bara möjligt i undantagsfall.

– Det går men då måste man använda gift vilket slår ut stort sett allting som lever och det vill vi ju inte.

Lennart Edsman hyser trots allt gott hopp om flodkräftans framtid.

– Det finns fortfarande bra fiskevatten för flodkräfta i bland annat Uppland men framförallt norr om Dalälven och om folk bara kan hålla fingrarna i styr och inte bära hinkar med signalkräftor till de vattnen så kommer vi ha fortsatt bra stammar där.