Jaktstart i torkans tecken

Textstorlek:

Nu börjar jaktsäsongen på allvar med bland annat jakt på råbock. För länets drygt 8 600 jägare väntar en höst och vinter som kommer att präglas av sommarens torra och varma väder.

16 augusti är för många jägare en högtidsdag. Det blir då tillåtet att jaga hornbärande rådjur. Årets jaktsäsong kommer dock att skilja sig från det vanliga på grund av vårens och sommarens extremväder.

– Vi ska vara medvetna om att vi aldrig har haft en så här varm sommar och det går därför inte att säga med hundraprocentig säkerhet hur det kommer att påverka viltet. Fast man kan vara tämligen säker på att det kommer att påverka samtliga klövviltstammar negativt, säger Fredrik Widemo som är forskningsansvarig på Svenska jägareförbundet.

Värst är det, som Upplands Nyheter tidigare rapporterat om, för älgarna men rådjuren går också genom ett elddop.

Eftersom fodret har lägre energiinnehåll än vanligt var handjuren, bockarna, nedsatta redan när brunsten inleddes för cirka en månad sedan.

– Under brunsten så drar bockarna ned på ätandet och kommer därför att vara i sämre kondition än vanligt när jakten börjar.

Det är dock inte bockarna som har störst påverkan på rådjursstammen utan de vuxna hondjuren. Även de har det tufft. Eftersom förra sommaren också var torr föddes färre och mindre kid än normalt. Vintern var ovanligt sen och snörik så när våren kom hade djuren behövt äta upp sig. Istället slog hettan och torkan till.

– I år har har de getter som fött kid haft svårt att få i sig nog med energi för att producera mjölk. Årets kid kommer att vara små och de som överlever sommaren kan få svårt att klara vintern, säger Fredrik Widemo och fortsätter:

– Man kan också tänka sig att många hondjur inte brunstat alls eller eventuellt brunstar sent vilket får direkt påverkan på hur många kid som föds nästa år.

För att hjälpa viltet skulle stödutfodring vara en lösning. Fast eftersom fodret behövs till lantbrukets djur är inte det en möjlig lösning. Fredrik Widemo rekommenderar istället att man samlar ihop de äpplen man kan få tag i och lägger ut på lämpliga platser i skog och mark.

– Även om det är svårt att tänka långsiktigt när man vet att det är nu som viltet har det svårt så måste vi tänka mer på våra våtmarker. Ett sådant här år förstår man hur viktiga de är för att bevara vattnet i landskapet och förhoppningsvis fungerar det här som en väckarklocka.

När länets jägare nu gör sig redo för den kommande säsongen finns det flera saker att ta hänsyn till. Den inledande jakten får bara bedrivas som vak- och smygjakt utan hund vilket inte stör viltet speciellt mycket. Fast även nu ska man som jägare vara försiktig.

– Det är bäst att inrikta sig på bockar som exponerar sig och inte smygjaga i områden där djuren söker skydd för att komma undan värmen.

Jakt med hund är något som ligger många jägare varmt om hjärtat.

Under augusti har länsstyrelsen i Uppsala län uppmanat till försiktighet vid hundjakt och -träning. Även om ingen vet hur vädret blir under hösten, när hundjakten drar igång på allvar, kan det finnas anledning att tänka efter både en och två gånger innan man släpper sin jakthund tidigt på säsongen.

– Nu är det verkligen inte att rekommendera att släppa hund men längre fram är jag, beroende på hur vädret blir, inte speciellt orolig för hundjakten.