Överskott på svenskt kött att vänta i höst

Textstorlek:

Såväl lantbrukare som livsmedelsbutiker förbereder sig på ett överskott av svenskt kött i spåren av de senaste månadernas torka. Större utbud kan komma att pressa ner priserna – glädjande för konsumenterna, men branschen oroas över framtiden för svensk köttproduktion.

Extremvärmen och bristen på regn kan tvinga lantbrukare att slakta djur i förtid. Bristen på foder och stigande foderpriser kan göra att fler djur behöver skickas till slakt. Livsmedelskedjor förbereder sig nu på att utbudet av svenskt kött kommer att öka.

– Tiden får utvisa hur stort överskottet blir, men ett överskott kommer det med största sannolikhet att bli, säger Claes Salomonsson, presschef på Axfood.

Även Coop har fått samma indikationer.

– Det pekar i den riktningen, men vi vet inte vad det kommer att innebära i praktiken, säger Coops presschef Tobias Rydergren.

Större volymer av svenskt kött kan även komma att märkas på prislappen.

– Det beror på vilka köttdetaljer vi pratar om. Men på entrecote och biff kan det röra sig om prissänkningar på upp till 30 procent, säger Claes Salomonsson på Axfood.

 Hur stort överskott av kött som är att vänta och vad det kommer att ha för effekt på priserna går i nuläget bara att sia om.

– Det fortsatta vädret kommer att påverka hur mycket det blir, säger Paul Robertsson, inköpsdirektör vid slakteribolaget KLS Ugglarps.

Många lantbrukare har det just nu tufft med dåliga skördar och torra betesmarker – mycket måste klaffa för att en del gårdar ska kunna överleva framöver.

– En ökad försäljning av svenskt kött krävs samtidigt som lantbrukarna behöver hitta kompletterande foder – de två ingredienserna måste samverka. Man kommer inte att kunna sälja tillräckligt med svenskt kött för att täcka utslaktningen, säger Paul Robertsson.

Ett överskott på svenskt kött må vara glädjande för konsumenten som kan få köpa kött till ett billigare pris, men det är inte utan konsekvenser.

– Slaktar man väldigt mycket djur nu så finns det färre djur sedan, speciellt om man slaktar de djuren som ska få kalvar framöver och som inte är avsedda för slakt, Theres Strand, vice vd för branschorganisationen Svenska Köttföretagen.

I nuläget är det enskilt viktigaste att se till att det inte blir något överskott, menar Lantbrukarnas riksförbund.

– Vi har ett behov av att ha ett högt köttpris eftersom att priset på foder stiger kraftigt, säger Åsa Odell, vice ordförande för LRF.

Om lantbrukare tvingas nödslakta för många djur kan det få konsekvenser för svensk köttproduktion framöver, vilket bland annat kan leda till ökad import.

– De senaste åren har vi ökat andelen svenskproducerat kött i förhållande till vad vi konsumerar. Det har varit en väldigt positiv och bra utveckling och det skulle vara tråkigt att bryta den, säger Åsa Odell.

 Bönder kan få upp till 70 procent i direktersättning och 85 procent i landsbygdsstöd redan i mitten av oktober i stället för i december. EU-kommissionen skriver att man hoppas att det ska förbättra böndernas akuta ekonomiska situation. Undantag ges från regler om produktionen av djurfoder. Man ger också bönderna större flexibilitet och tillåter betesmark som tidigare legat i träda att betas av djuren.