Uppmanar till förenkling

Textstorlek:

Efter sommarens torka är det mer än tufft för många lantbrukare och företag i de gröna näringarna. För att visa på förutsättningar och behov bjöd LRF:s kommungrupp i Tierp in politiker och tjänstemän till Lötens gård i Skärplinge.

– Vi vill diskutera landsbygdsföretagandets förutsättningar och vad kommunen kan göra för att underlätta företagandet, till exempel upphandla livsmedel mer lokalt, säger Åsa Sikberg, LRF Mälardalens regionstyrelse.

Värdparet Åke och Åsa Sedvall välkomnade till Lötens gård i Skärplinge där de har KRAV-produktion av nötkött. De tog med besökarna på en tur med traktor och vagn för att visa hur gården drivs med hjälp av naturens resurser.

– Vi köpte gården 1998 och började direkt att ställa om till ekologisk produktion samtidigt som vi röjde och återställde de igenvuxna betesmarkerna, berättar Åsa Sedvall.

Nu produceras naturbetat KRAV-kött vilket bidrar till en öppen och levande landsbygd. Kor och kalvar betar strandängarna efter Ledskärsviken och i Kungsgrund betar ungdjuren. Totalt är det nära 200 djur, korsningar av Simmentahl och Black angus. Åke Sedvall berättar att nu har de även tagit in en hereford tjur som ska berika aveln.

Under kvällen fick politikerna även träffa andra företagare inom gröna näringar i Tierps kommun. Det var Per Johansson från Strömsbergs slakteri, mjölkbonden Anna Ohlström, ekologiska potatisodlarna Anneli och Håkan Andersson samt Eric Winding från Upplands trädgård.

– Med den här träffen vill vi bringa hopp i lantbruket och vilka förutsättningar som behöver utvecklas för att produktionen ska kunna öka samt vilka mervärden det ger kommunen, säger Åsa Sikberg.

Anna Olhlström driver Eriksbergs gård, Valparbo, som är en av 25 mjölkgårdar i Tierps kommun.

– Vi har ett ansvar att lämna över något bättre till nästa generation, men det är svårt som det ser ut idag, säger hon.

Per Jansson från Strömsbergs slakteri tycker det är bedrövligt att det måste bli en kris innan vi börjar äta svensk mat.

– Vi har så många lagar att förhålla oss till och det är mängder med kontroller som kostar både tid och pengar, då måste också maten få kosta.

– Vi distribuerar grönsaker och potatis över hela Mälardalen, säger Eric Winding och tillägger att det går att producera och försörja hela Uppsala län med lokalproducerat.

Den gemensamma synpunkten är att kommunen kan, och bör, upphandla volymer som fungerar för mindre lokala företag.

Petra Kessler, näringsutvecklare med ansvar för landsbygdsutveckling, nämner att de har hållit flera informationskvällar för företagagare tillsammans med politiker och kommunens upphandlingsenhet.

– Nu finns ett nytt grepp kallat dynamiskt inköpssystem som kan bidra till ny syn på upphandlingssystemet, säger hon.

– Vi har stora krav på oss och politiker måste prioritera kvalitet och tänka långsiktigt, säger Åsa Sikberg och tillägger:

– För hur attraktiv blir landsbygden utan lantbrukare?

Under kvällen presenterades också siffror på hur mycket antibiotika kött från bland annat Italien innehåller. Motsatsen presenterades i den middag som serverades med lokalproducerade råvaror och naturbeteskött fritt från antibiotika.