Uppskattad tvättservice

Textstorlek:

Brukets tvättstuga i Österbybruk är en uppskattat inrättning, som används flitigt av både ortsbor och sommargäster. En grupp ideellt arbetande kvinnor håller verksamheten vid liv.

Byggnaden på Eknäsvägen 6 uppfördes 1944 och var från början ett badhus utrustat med badkar och bastu. Fastigheten ägdes av Österby badhusförening som också drev verksamheten.

I samma veva som simhallen i Österbybruk stod klar 1973 upphörde föreningen varpå badhuset övertogs av Östhammars kommun. Uppgiften står att läsa i ett protokoll från ett möte i Dannemora kommunfullmäktige daterat den 17 december 1973.

Badhuset gjordes nu om till allmän tvättstuga, en service som drevs i kommunens regi i många år innan ansvaret lämnades över till ideella krafter.

Listor lades ut på ortens matbutiker där intresserade volontärer kunde skriva upp sig.

– Man fick anmäla sitt intresse. De ville hyra ut lokalen och ha någon som höll i det. Det hade varit en del skadegörelse här och så var väl inte rörelsen vinstdrivande, gissar Brita Jansson, bördig från Öregrund och som vid den tiden var nyinflyttad till bruket.

Hon var själv i behov av någonstans att tvätta och skrev upp sig på listan tillsammans med flera andra kvinnor. De kallades till möte där man kom överens om att den samlade skaran skulle ta över verksamheten.

– Det var den 9 maj 2000, minns Brita Jansson, som fortfarande kommer ihåg namnet på den första kunden som kom för att tvätta.

Sedan dess har tvättstugan drivits av ett tiotal frivilliga medhjälpare, som delar på arbetsbördan. Var tionde vecka står man uppskriven på schemat.

– Den veckan sitter man här två kvällar och tar emot bokningar och säljer polletter. Man har också jour den veckan och får rycka in om någon händer eller om någon maskin går sönder, säger Erika Krank, som är en av volontärerna.

Hon berättar att kön ringlar lång vissa kvällar medan det är folktomt andra.

Högsäsong infaller när sommargästerna intar bygden. Då är tvättmaskinerna vanligtvis upptagna dagens alla tvättpass, från tidig morgon till sen kväll.

– I sommar har många med egen brunn drabbats av vattenbrist. De är tacksamma att vi finns. Annars har vi kunder från tätorten och byarna runtomkring, som Lövsta, Forsmark, Gimo och Vendel. Många av dem är stamkunder, förklarar Ingrid Gustafsson.

Tvättstugan rymmer en stor och en liten tvättmaskin, en torktumlare, torkrum samt ett stryk- och mangelrum. Intäkterna från polletterna är avgörande för om hyra och eventuella reparationer ska kunna betalas.

– Maskinerna används mycket och nöts. Vi har varit tvungna att reparera en hel del de senaste åren och bland annat fått köpa en ny torktumlare och en ny tork till torkrummet, säger Brita Jansson och tillägger att från och till är det ekonomiska läget kritiskt.

Den stora tvättmaskinen tar 14 kg och är väldigt populär. Maskinen har varit med sedan starten och rengjort många trasmattor i sina dar. Vilken kostsam historia det skulle bli om den havererade vågar damerna inte ens drömma om.

– Vi är livrädda att den stora maskinen går sönder, säger Ingrid Gustafsson.

Pengarna räcker inte heller till för att synas och marknadsföra brukets tvättstuga för en bredare publik.

– Men jag tycker att vi har klarat oss bra ändå. Det kommer nya kunder hela tiden och vi får uppskattning för vårt arbete, fortsätter hon.

Extra stolta är kvinnorna över utmärkelsen Årets bruksare som de mottog 2006.

Ett pris som årligen delas ut av Österby-Dannemora Socialdemokratiska förening.

Brita Jansson har varit med sedan starten för 18 år sedan och trivs med det oavlönade arbetet. Hon hoppas och tror att verksamheten kommer leva vidare.

– Det är trevligt och socialt och man gör något som är värdefullt. Vi fortsätter så länge vi kan!