Centerpartiet öppnar för förhandlingar över blockgränsen

Textstorlek:

Centerpartiet i Uppsala kommun öppnar för förhandlingar över blockgränsen.

Kommunalrådet Stefan Hanna (C) säger i ett pressmeddelande att de har varit tydliga med att de vill se ett allianssstyre.

– Vi har varit tydliga med att vi vill se ett alliansstyre. Vi har också varit tydliga med att vi bara utesluter samarbete med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ men att vi är öppna för en blocköverskridande lösning om ett alliansstyre visar sig omöjligt och vi ändå får goda möjligheter att realisera våra vallöften, säger Stefan Hanna.

Det mest troliga styret i Uppsala kommun den kommande mandatperioden är i dagsläget en minoritetskonstellation bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet som lutar sig på Vänsterpartiet.

Centerpartiet anser att det vore olyckligt för Uppsala om Vänsterpartiet får fortsatt stort inflytande över Uppsalapolitiken. Stefan Hanna menar att det antagligen skulle inverka negativt på kommunens ekonomi och företagsklimat.

– Det skulle underlätta för alla inblandade med en majoritetskonstellation. Eftersom vi är valets stora vinnare skulle en sådan konstellation dessutom ha större legitimitet utifrån valresultatet, säger han.

Att Centerpartiet öppnar för förhandlingar över blockgränsen är ingen garanti för att partiet kommer ingå i en blocköverskridande majoritet. Stefan Hanna poängterar att de kommer att ställa krav på ordning och reda, bland annat vad gäller kommunens ekonomi och satsningar på kransorter och landsbygd.

– Vi kräver också bättre integrations- och inkluderingsarbete och satsningar på äldres livskvalitet och hälsa, säger Stefan Hanna.