Heby beviljar gymnasieutbildning för asylsökande

Textstorlek:

Utbildningsnämnden i Heby kommun har beslutat att bevilja gymnasieutbildning för asylsökande som fyllt 18 år. Det meddelar man på kommunens hemsida.

Den som söker måste vara behörig till nationellt program på gymnasiet, ha Heby kommun som vistelseadress och ha genomgått förberedande utbildning inom Heby kommuns verksamhet.

Gymnasieutbildning kan sökas i hela länet eller i någon av kommunerna som Heby kommun samverkar med.

Enligt Skollagen har en kommun inte skyldighet att bevilja gymnasieutbildning för asylsökande som fyllt 18 år. Utbildningsnämnden i Heby kommun tycker dock att frågan är angelägen och tar därför beslutet att bevilja utbildning till den som uppfyller grundkraven.

För närvarande är det tre–fyra personer i Heby kommun som uppfyller behörigheten och berörs av nämndens beslut.