Klart för digital ullmarknad

Projektledaren, fårbonden Fia Söderberg, tillsammans med sina får hemma på gården i Almunge. Foto: Leif Yttergren
Textstorlek:

Jordbruksverket och Upplandsbygd Lokalt ledd utveckling har beviljat ett projekt om en ny digital plattform för köp och sälj av svensk ull. Bakom idén står Ullförmedlingens grundare, Almungebon Fia Söderberg.

Att skapa en digital plattform för köp och sälj av ull, en mötesplats för konsumenter och producenter av svensk ull, är syftet med projektet.

Upplandsbygd och Jordbruksverket motiverar beslutet med att satsningen kan bidra till att tillgängliggöra landsbygdens resurser på ett innovativt och hållbart sätt. Vidare anser man att projektet kan bidra till en ökad samverkan mellan lokala fårföretagare som i sin tur kan stärka utvecklingen på landsbygden. På sikt kan arbetstillfällen skapas.

Projektet kommer att vända sig till fårägare som vill sälja sin ull och till konsumenter, uppköpare och användare av ullen inom i första hand Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna kommuner. Efter avslutat projekt kommer plattformen att fungera som en nationell tjänst för ullförmedling som ersätter facebookgruppen med samma namn. 

Fia Söderberg är fårbonde och driver Sjökärrets Ekogård i Almunge. Hon ansåg tidigt att det var ett stort resursslöseri att inte ta tillvara ullen från fåren, som ändå ska klippas en eller två gånger varje år. Hon saknade en arena där köpare och säljare av ull kunde mötas och såg också ett behov av kunskap om ull.

För fem år sedan startade hon facebookgruppen Ullförmedlingen som växte snabbt och som idag har 4 500 medlemmar. Här köps och säljs ull från svenska får utan mellanhänder. Gruppen fungerar som en arena och en mötesplats för fårägare och de som vill köpa ull för olika ändamål.

Men Fia Söderberg har länge velat utveckla idén om en digital plattform för köp och sälj av ull. En slags Blocket, fast för ull.

– För mig är det viktigt att den här tjänsten når ut till fler och större aktörer för att vi ska öka marknaden för och efterfrågan på den svenska ullen, säger Fia Söderberg i ett pressmeddelande.

– Det är mycket som behöver utvecklas nationellt för att vi ska bli bättre på att ta tillvara svensk ull. Min ambition är att den digitala plattformen blir en pusselbit i en nationell infrastruktur som kan utvecklas och breddas innehållsmässigt, fortsätter hon.

Projektet startade 1 september och avslutas 31 augusti 2019. Stödet går till personalkostnader, marknadsföring och investering av digital tjänst.