Lång protestlista mot pilbågsjakt

Textstorlek:

I början av sommaren kom Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om jaktmedel i Sverige där jakt med pil och båge föreslogs bli tillåtet. Förslaget har mötts av kraftig kritik, bland annat av Djurens Rätt. Idag lämnade de över en protestlista med nära 40 000 namnunderskrifter till Näringsdepartementet.

Djurrätts- och djurskyddsorganisation Djurens Rätt vill att Naturvårdsverket drar tillbaka förslaget om att tillåta bågjakt.

– Det är tydligt att förslaget om att tillåta pilbågsjakt saknar folkligt stöd. Vi behöver inte fler sätt att döda vilda djur på. Dessutom så saknar förslaget helt en konsekvensanalys ur ett djurskyddsperspektiv, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.

I Djurens Rätts remissyttrande till Naturvårdsverket konstateras att det föreligger en risk för att skadeskjutningar ökar vid pilbågsjakt jämfört med jakt med gevär. Det saknas också en konsekvensutredning kring valet av arter som föreslås få skjutas med pilbåge.

– Det finns osäkerheter kring om större eller mindre arter skadeskjuts mest med pilbåge och därför bör inga arter godkännas. Speciellt inte innan en ordentlig utredning gjorts, säger Anna Harenius, Etolog och sakkunnig på Djurens Rätt.

Förslaget som nu har varit ute på remiss har föreslagits träda i kraft i januari 2019.