Ökat valdeltagande men stora lokala skillnader

Textstorlek:

Valdeltagandet i riksdagsvalet 2018 ser ut att bli högre än i förra valet. Men det är stora skillnader inom olika kommuner, bland annat i Uppsala.

Enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten på måndagsmorgonen låg valdeltagandet på 84,4 procent, vilket är en procentenhet högre än vid samma tidpunkt vid valet 2014. När samtliga röster räknats för riksdagsvalet 2014 visade det sig att 85,8 procent hade röstat.

Valdeltagandet skiljer sig rejält inom olika kommuner. Villaområdet Ärna i Uppsala kommun är ett av valdistrikten med högst valdeltagande i landet. Här röstade 95 procent av invånarna. Samtidigt röstade bara 58,6 procent i Sydvästra Valsätra som också ligger i Uppsala kommun.

– Det handlar om socioekonomiska faktorer som framför allt utbildningsnivå och ekonomisk ställning, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

I årets val höjde Uppsala kommun sitt valdeltagande med 0,5 procentenheter. I Ärna var höjningen högre, 1,5 procentenheter. Samtidigt har det pågått en stor lokal debatt angående ett förslag om att öppna en civil flygplats på Ärna vid sidan av den militära som finns idag. Något som skulle leda till mer flygtrafik i området.

– Min slutsats preliminärt är att frågan om flygplatsen kan ha påverkat utgången av valet i det valdistriktet. Det skulle ha kunnat påverka valdeltagandet också, samtidigt är det jättesvårt att veta säkert, säger Marlene Burwick.

De kommuner där valdeltagandet ökade mest 2018 är preliminärt Nykvarn och Vaxholm. Här ökade valdeltagandet med 6,7 respektive 6 procentenheter. På tredje plats kommer Knivsta kommun med en ökning på 5,7 procentenheter.

Lägst valdeltagande de senaste decennierna uppmättes 2002 då 80,1 procent röstade i riksdagsvalet, men i de följande tre valen ökade andelen röstande. Allra högst valdeltagande uppmättes 1976 med 91,8 procent.

Bland de kommuner som hade störst minskning i riksdagsvalet i valdeltagande finns bland annat Tierp på 79,4 procent – en minskning med 4,2 procent. (TT)

Publicerat av