Fastighetsägare uppmanas att mäta radon

Textstorlek:

Nu gör Uppsala kommun en större satsning för att informera småhusägare om radon. Även de som har mätt radon tidigare bör göra nya mätningar om det har gått mer än tio år. Har huset förhöjda värden kan fastighetsägaren ansöka om ekonomiskt bidrag för att åtgärda det.

Kommunen har tagit fram ett informationsmaterial som riktar sig till småhusägare i Uppsala. Husägarna uppmanas att mäta radon i minst två månader någon gång under tidsperioden 1 oktober till 30 april nästa år. Mätdosor kan beställas via Uppsala kommun eller av andra leverantörer.

– Radon är förrädiskt på det sättet att det inte märks, men om man utsätts under lång tid kan det skada hälsan allvarligt. Därför är det så viktigt att som fastighetsägare mäta radon. Man bör göra en ny mätning åtminstone vart tionde år för att vara säker på att man inte utsätter sig själv och de som bor i huset för hälsorisker, säger Kristin Svensson Lundin, inspektör på miljöförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Uppmaningen riktar sig till de som inte tidigare har mätt radon och till de där det har gått mer än tio år sedan senaste mätningen. Om något i huset ändrats som har med värme, vatten eller ventilation att göra bör fastighetsägare mäta radon igen, informerar Uppsala kommun. Det är också viktigt att göra en ny mätning om fastighetsägaren har behövt ta hål på husets bottenplatta eftersom det kan leda till att radon tar sig in i huset.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i marken. Gasen kan komma in i inomhusluften från marken, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i en byggnad.