LRF kräver att djuren får gå kvar ute i höst

Sommarens torka har slagit hårt mot många av landets bönder, och nu kräver LRF att länsstyrelserna lättar på regelverket för att rädda betesdjur från slakt. Foto: Rose-Marie Eriksson
Textstorlek:

Låt djuren fortsätta beta ute ett tag till, trots att reglerna säger att de ska tas in. Nu kräver LRF att länsstyrelserna lättar på regelverket efter torkan för att rädda betesdjur från slakt.

Sommarens torka har gjort att många bönder lever under hotet att foder och strö inte räcker. Det innebär att de kan tvingas skicka sina djur till slakt för att undvika svält och vanvård.

Erika Brendov, djurskyddsexpert på LRF, försäkrar att djuren mår bra av att vara ute länge.

– De är gjorda för det. Men det är inte meningen att de ska gå ute hela tiden, bara någon månad till eller så, säger hon.

Fast reglerna säger att djuren ska in när gräset slutar växa. Såvida de inte har tillgång till ligghallar i hagarna som skyddar mot väder och vind, vill säga. Fast det är få som har. Det är dyra investeringar.

–  Knuten är att djuren inte får vara ute utan ligghall då betestillväxten stannat av. Det är länsstyrelserna som gör bedömningen när gräset slutar växa, säger Palle Borgström, ordförande för LRF.

Ofta handlar det om då temperaturen sjunkit till en viss nivå, kanske fem grader. Länsstyrelserna är självständiga myndiga myndigheter, så tolkningen kan se lite olika ut i olika län. Länsstyrelserna har också kontrollansvar – om de upptäcker betesdjur ute utan ligghall måste de ingripa.

Palle Borgström och LRF tycker dock att länsstyrelserna skulle kunna glida lite på tolkningen av betestillväxten nu, när bönderna har det så besvärligt efter torkan.

Fast LRF har fått signaler om att de inte gör det, trots att Jordbruksverket har lovat att reglerna för bönderna ska få vara mer flexibla efter torkkrisen.

– LRF vill att det ska ges en generell dispens, men det vill inte vi. Vi kan inte ge upp djurskyddet helt. Däremot kan varje bonde individuellt ansöka om dispens från ligghall hos Jordbruksverket, säger Håkan Henriksson, divisionsdirektör på Jordbruksverket.

Han lovar att Jordbruksverket kommer att behandla eventuella dispensansökningar både snabbt och välvilligt.

– Vi kommer att göra vårt yttersta, detta är en extrem situation efter sommarens torka. Om djuren måste slaktas dröjer det år innan Jordbruket är tillbaka, säger Håkan Henriksson.

Fast det där med individuella dispenser tycker Palle Borgström blir onödigt krångligt.

– Lite pragmatisk hantering av länsstyrelserna vore mycket enklare. Det handlar inte om hela vintern, och det är klart att djuren inte ska gå ute i snö och regn. Men lantbrukaren själv är bäst lämpad att avgöra när djuren kan vara ute, säger Palle Borgström.

Djurskyddsreglerna innebär att djur kan gå ute i hagen och beta så länge gräset växer. Därefter måste de få foder, antingen inne i ladugården eller i hagen. Om de går kvar ute måste de dock ha tillgång till en ligghall, som ger skydd för väder och vind.

Djuren söker sig gärna in i den då det regnar eller blåser, enligt Jordbruksverket. Länsstyrelsen avgör när betestillväxten avstannat. Länsstyrelsen är också kontrollmyndighet. Dispens från ligghallskravet kan ges av Jordbruksverket efter individuell ansökan.