Röda stugan fyller en social funktion i Åby

Textstorlek:

Två timmar varje tisdagseftermiddag, året runt, står Röda stugan öppen för människor som tillfälligt vistas i Migrationsverkets utreseboende i Åby. Här driver Svenska kyrkan och frikyrkan klädutlämning med hjälp av volontärer. Verksamhetens sociala ändamål väger dock tyngst.

I en före detta öppen kriminalvårdsanstalt i Åby, Funbo, har Migrationsverket ett utreseboende med plats för 157 personer med avvisningsbeslut. Boendet öppnade 2014 och strax efteråt startade Svenska kyrkan tillsammans med frikyrkan klädutlämning i en röd stuga belägen några stenkast från det gamla fängelset.

– Ledningen för boendet hade ett informationsmöte för ortsbefolkningen och föreningar i trakten när de kom hit. De såg gärna att vi hittade på aktiviteter för människorna som bor här, berättar Marie Blomkvist Falkenö, diakon i Danmark-Funbo församling, som har ansvar för kyrkans volontärverksamhet.

Där och då väcktes initiativet om en klädutlämning och insamlingen av avlagda plagg tog fart. Genom den lokala facebookgruppen spreds efterlysningen och lagret av kläder växte inne i Röda stugan. Sedan dess har byborna fortsatt att skänka såväl kläder som leksaker.

Sammanlagt turas ett tiotal volontärer om att bemanna verksamheten som håller öppet tisdagseftermiddagar året om. Strax efter lunch börjar en liten kö ringla sig utanför stugan. Barn, ungdomar, föräldrar och äldre kommer för att titta på kläder eller bara skingra tankarna ett par timmar.

– Det är kaos i livet för många av människorna här. De har en oviss tid framför sig, utan något hem eller jobb att återvända till. De ska åka tillbaka till ett land som inte fungerar, säger Marie Blomkvist Falkenö.

Vistelsen på boendet kan sträcka sig från några dagar till flera månader.

– De upplever en stor tristess av att bara gå och vänta. Det blir speciellt påtagligt hos barnen, som inte går i skolan, fortsätter hon.

Här fyller Röda stugan en viktig funktion.

– Vi har klädutlämning men främst är det en social verksamhet med plats för sällskap och lek. De boende behöver ett andningshål och det erbjuder vi.

Kläder får migranterna egentligen av staten, förklarar hon, men vägen dit kan kännas snårig. Först måste de ansöka om pengar och sedan ta sig till en second hand-butik.

– Det är lättare att gå till oss och hitta något snabbt.

En av volontärerna som har varit med sedan starten är Elisabeth Granberg. För henne är det självklart att ställa upp och dessutom ger det mycket tillbaka.

– Jag vill hjälpa andra som inte mår bra och så blir jag själv glad. Jag känner att jag gör skillnad, säger hon.

Just nu är det ganska glest på klädhängarna och behovet av varma kläder är stort.

– Jackor och vinterkläder tar vi tacksamt emot. Och resväskor frågar alltid någon efter, tillägger Elisabeth Granberg.

För volontärerna är det fritt hur mycket de vill engagera sig, men när det gäller uppdraget i Röda stugan räcker det långt med att vara närvarande.

– Framför allt kan man lyssna. Många berättar sitt livs historia. De är medvetna om att vi inte kan göra så mycket, menar Britt-Louise Pettersson, som är volontär sedan i somras.

Leena Arthur har varit med från första början.

– För mig är det här ett tillfälle att ge människor ett hopp i livet, säger hon.

Marie Blomkvist Falkenö berättar att Migrationsverket är nöjda och stolta över kyrkans verksamhet.

– När jag samtalat med ledningen på boendet har de sagt att vi har olika roller. Deras roll är att vara strikta och följa regler medan vår är att engagera oss och finnas till hands.

Själv vill hon lyfta volontärernas gärning och konstaterar att utan dem skulle klädutlämningen inte leva vidare.

– Det är en väldigt bra grupp och de gör ett fantastiskt jobb. Och vi behöver alltid bli fler, säger Marie Blomkvist Falkenö och uppmanar alla som vill göra en insats att komma och prova på.

Fakta

Utreseboendet i Åby

Cirka 80 procent av de som lämnar Sverige via utreseboendet i Åby har ärenden som ska prövas av en annan EU-stat enligt Dublinförordningen. Övriga har återtagit sina asylansökningar eller ska lämna landet på grund av att deras utvisningsbeslut vunnit laga kraft. Av dem som kommer till Åby reser 92 procent ut ur Sverige. Det handlar om 50-60 personer varje vecka.

Källa: Migrationsverket