Tid för kär gammal jultradition i Västland

Textstorlek:

– Det är en tradition som man inte vill missa, om man säger så.
Det klargör Carl-Bertil Wallin och syftar på julspelet ”Den heliga natten” som har framförts i Västlands kyrka varje år sedan 1947. Han deltog själv i den allra första upplagan och finns med även i år, då han iträder rollen som herde.

Initiativtagare till julspelet var Sven Holmström, kyrkoherde i Västlands församling 1947-1977. Det var hans idé att konfirmanderna skulle sätta upp en dramatiserad version av julevangeliet i kyrkan på annandag jul.

I rollerna den gången märktes bland andra Carl-Bertil Wallin och Börje Axelsson, två pensionerade herrar som båda har levt större delen av sina liv i bygden.

– Vi var 22 stycken i vår konfirmationsgrupp. Börje och jag var vise män, minns Carl-Bertil och berättar att de också var klasskompisar och gick i Västlands skola, som idag är församlingshem.

Även innan det att traditionen med julspelet tog fart fylldes kyrkorummet med musik och besökare på annandag jul. I början av 1940-talet bjöd nämligen församlingen in till barnfest under ledning av den dåvarande kyrkoherden Erik Höglund.

– Jag var i sjuårsåldern och det var mitt första uppträdande i kyrkan, som småtomte. Det var fullsatt. Men vissa protesterade och tyckte att det var för livat i kyrkan, berättar Börje Axelsson.

Från starten 1947 och fram till 2014 axlade konfirmanderna uppdraget att sätta upp ett julspel. Med förstärkning av församlingens barnkörer från 1950-60-talen och framåt. I och med pastoratsregleringen som genomfördes 2015, då Västlands församling uppgick i Tierps pastorat, ändrades förutsättningarna.

– Ja, efter det fick vi organisera om lite, förklarar Britta Hellström, som sedan 1983 tjänstgör som kyrkomusiker i pastoratet.

Hon berättar att det är ungdomskören Ceciliakören och barnkören Mikaelskören, vilka hon båda leder, tillsammans med personal och volontärer som numera ger liv åt Bibelns berättelse om Jesu födelse.

De senaste åren har Britta Hellström ansvarat för arrangemanget och från i fjol med hjälp av barn- och ungdomsledaren Anna-Karin Jakobsson.

– Versionerna skiljer sig åt från år till år, även om grundtexten är densamma. I år har vi köpt rättigheterna till ett manus av Karin Runow, så det är lite nya inslag med djur i rollerna som kommenterar händelserna, säger Britta Hellström.

– Prästen spelar räv till exempel, inflikar Anna-Karin Jakobsson, som står för regin.

Omkring 25 personer, i åldersspannet sex år till 80-plus, deltar i skådespelet som lockar många bybor till kyrkan på annandagen. Även utflyttade bybor finns i publiken.

– Det är lite av en återvändardag, menar Börje Axelsson.

– Ja, julen handlar mycket om det här i Västland. Mina barn har ju också varit med och så är det i många familjer, fortsätter Carl-Bertil Wallin, som inte gärna reser bort över julen.

Efter julspelet väntar den sedvanliga julfesten i församlingshemmet, som ligger ett par stenkast från kyrkan. Här har den kyrkliga syföreningen dukat upp för fika med hembakat bröd. När kaffe och saft är urdrucket flyttas borden undan för att ge plats åt den ljusklädda granen. Gammal som ung deltar i dansen, som ackompanjeras av dragspelaren Gert-Ove Hallberg från Lövstabruk.

Nedräkningen har börjat inför en av julens höjdpunkter i Västland. Och det märks, intygar Anna-Karin Jakobsson.

– Det är förväntan i luften, säger hon med ett leende.