Alunda vårdcentral tvingas flytta verksamheten

Textstorlek:

All verksamhet vid Alunda vårdcentral flyttas till vårdcentralerna i Gimo och Österbybruk. Orsaken är problem med inomhusmiljön, som ger medarbetarna fysiska besvär. Evakueringen genomförs främst under första halvan av mars månad.

Tord Jansson, planerings- och försörjningschef vid Nära vård och hälsa, säger i ett pressmeddelande att de beklagar att de boende i området nu får längre till sin vårdcentral.

– Men vi måste sätta både patienternas och personalens hälsa främst, säger han.

Alunda vårdcentral är en av fem vårdcentraler i Östhammars kommun, varav fyra drivs i Region Uppsalas egen regi. Vårdcentralen är en filial till Gimo vårdcentral och har idag 4 679 listade patienter och har en bemanning med 17 tjänster. Sedan vårdcentralens tillkomst på 1950-talet har verksamheten vuxit kraftigt och den har vid flera tillfällen byggts ut.

Sedan 2016 har personalen rapporterat om fysiska besvär då de vistats i lokalerna, med huvudvärk, hosta, trötthet, andningssvårigheter och nästäppa. Både patienter och personal har också klagat på att lokalerna varit kalla. Fastighetsägaren, Östhammars kommun, har vidtagit olika åtgärder, men problemen kvarstår.

– Fastighetsägaren ska undersöka vad som kan orsaka hälsoproblemen och hur det kan åtgärdas. I avvaktan på detta flyttar vi verksamheten, säger Tord Jansson.

I den nuvarande fastighetsinvesteringsplanen för Region Uppsala finns en ny vårdcentral i Alunda upptagen, men tidigast 2024.