De vill lämna

Textstorlek:

Två partier i Sveriges riksdag med nästan 30 procent av väljarstödet (28,8 i senaste Sifo) har det gemensamt att de båda är motståndare till Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson har försökt tona ned EU-motståndet – delvis mot bakgrund av Brexit-kaoset – men det grundläggande motståndet finns kvar.

Vänsterpartiet möttes i helgen för att bestämma om man skulle driva frågan om EU-utträdet inför stundande val till Europaparlamentet, eller inte. Kravet på en svensk exit står fast i partiprogrammet, men man kom överens om att inte driva frågan i valrörelsen. Ett kluvet beslut.

EU är en union för gemensam politik, handel över gränserna och fri rörlighet för arbetande, studenter och turister, m.fl. Förutom att främja fred och samförstånd har EU även utgjort en balanserande kraft gentemot stormakter som Ryssland, Kina och i viss mån USA.

Amerika är en trogen allierad, men med Donald Trump på presidentstolen och dennes protektionistiska linje har EU fått balansera åt motsatt håll och utgöra något av frihandelns röst i världen.

Det transatlantiska bandet mellan Europa och Förenta staterna har varit en garant för en relativt fredlig värld efter andra världskriget och under kalla kriget. Trumps ifrågasättanden av Nato och samarbetet inger därför djup oro.

Förhoppningsvis är det en tidsfråga innan Sverige och Finland ansluter sig till försvarssamarbetet där Norge, Danmark, Island, de baltiska länderna, Polen m.fl. redan deltar. Sverigedemokraterna gillar inte tanken på en svensk Natoanslutning, långt mindre Vänsterpartiet.

De sistnämnda svarar ”pass” på frågan om man föredrar Kuba eller USA och SD:s partiledare kan inte ta ställning mellan Putin och Macron. Talande svar!

Både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har kommit alltför lindrigt undan när det gäller att stå till svars för sitt motstånd mot de samarbeten och gemenskaper som de liberala demokratierna enas kring.

Om Sverige skulle lämna den Europeiska Unionen – vilket Gud förbjude – så bleve konsekvenserna dramatiska och långtgående. Som exporterande nation är nästan allt vårt välstånd beroende av fungerande handelsrelationer med andra länder, till stor del inom EU. Redan Brexit kommer att sätta käppar i hjulen för svensk export och import med stora konsekvenser, bl.a. i form av ökat krångel och mer byråkrati.

Brexit framstår alltmer som ett historiskt misstag för Storbritannien. Vad ett Swexit skulle föra med sig av negativa konsekvenser går givetvis inte att förutspå i detalj. Men vidden av ett sådant steg är gigantisk.

Att handeln skulle minska, välfärden på sikt hotas och krånglet kring resande och turism mångfaldigas är inte svårt att gissa. Sverige skulle bli ett fattigare land.