Skydda bönderna mot hot och våld

Textstorlek:

Tidningen Göteborgs Postens granskning av militant djurrättsaktivism visar att minst 200 brott riktats mot svenska lantbrukare och deras familjer under de senaste tre åren. Mordhot, våldtäktshot och nedbrända gårdar är exempel på brott som bönderna får utstå.

Seriösa djurrättsaktivister tar klädsamt nog avstånd från det skändliga beteendet. Samuel Rostøl, opinionsbildare för djurens rättigheter, menar att hoten och våldet sänker hela djurrättsrörelsen.

En rörelse som har en del att ta itu med. Som att en del av dem jämför livsmedelsindustrin med Förintelsen. Det är skamligt och ett hån mot alla de människor som gick under i läger och gaskamrar under Tredje Riket. Minnet av dem hedrades nyligen på Förintelsens minnesdag.

Den nationalsocialistiska rörelsen vurmade för djuren, samtidigt som misshagliga grupper av människor brutalt avhumaniserades, främst den judiska minoriteten men även romer, homosexuella och andra. Vi vet hur det slutade. Förintelse, massmord och läger riskerar att bli slutstationen när människovärdet urholkas.

I en demokrati är det fritt att propagera för sina hjärtefrågor, inklusive djurens rätt till ett drägligt liv. Flertalet svenskar är hängivna djurvänner och sympatiserar varmt med idén om att de djur som människan ansvarar för ska ha en dräglig tillvaro.

Djur har naturgivna och av människan formulerade

rättigheter och det finns lagar mot djurplågeri. Dessa ska

efterlevas och brott mot dem beivras. Men att påstå sig värna svagare varelsers rätt, samtidigt som man hotar vuxna och barn till liv och lem, är ologiskt och oförsvarligt. Det är en form av extremism.

Den nye inrikesministern Mikael Damberg reagerade när Göteborgs Postens granskning blev offentlig och slog fast att ”vi måste vara mycket tydliga med att samhället inte accepterar det här beteendet.” Han har även förståelse för att det kan skapa rädsla. Att producera mat är en hedervärd sysselsättning som familjer livnär sig på. Inrikesministern understryker att det är kränkande att behöva bli jagad,

trakasserad eller utsatt för brott och skadegörelse för att man bedriver en laglig verksamhet.

När aktivism övergår i våldsbejakande extremism, egendom förstörs och människor hotas till livet, har en gräns passerats. Då måste rättssamhället ingripa med kraft och förebygga, stävja och beivra hoten och våldet. Ändamålet helgar inte medlen.

Nu gäller för polis och rättssamhälle att gå från ord till handling. Behövs fler insatser? Har polisen tillräcklig koll på den extrema djurrättsrörelsen med till exempel infiltra­törer? Räcker resurserna? Finns kompetensen? Att rege­ringen tänker lyfta problemet med rikspolischef Anders Thornberg får ses som ett första steg i rätt riktning.