En del att lära av pilotprojektets första år

Textstorlek:

– Det handlar om ett demokratiskt experiment som alla lär sig av. Det säger kommunalrådet Erik Pelling (S) om arbetet med den första medborgarbudgeten i Uppsala kommuns historia. Han är nöjd med resultatet så här ett år efter att processen drog igång, men medger också att det finns en stor förbättringspotential inför fortsättningen.

Förra våren var Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg i Uppsala kommun, på besök i Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda för att informera om medborgarbudgeten.

De tre bygderna var först ut i kommunens femåriga pilotprojekt som handlar om dialogmetoder där befolkningen får vara med och påverka hur skattemedel ska användas.

– Under lång tid har många Uppsalabor känt att vår landsbygd varit bortglömd och det måste vi ändra på. Vi vill stärka landsbygden med bostadsbyggande, företagande och bättre service men också genom att öka det lokala engagemanget, sa Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygden, i ett uttalande när projektet lanserades.

Idag är man snart framme vid genomförandefasen i processen som inleddes med mobilisering för snart ett år sedan. I ett tidigt skede framröstades även fem ambassadörer för projektet. De har ingått i en arbetsgrupp tillsammans med tre kommunalråd, varav ett är Erik Pelling. Malin Hellblom har deltagit som representant för Järlåsa.

– Vår uppgift var att nå ut i bygderna med information. Jag gjorde inlägg i den lokala facebookgruppen och satte upp affischer i affären, berättar hon.

Fram till oktober hade invånarna möjlighet att skicka in förslag på hur deras omgivning kunde bli en bättre plats att bo och leva i. Totalt inkom ett 70-tal förslag.

– Många rörde dock tunga frågor som ligger utanför medborgarbudgetens kapacitet, som till exempel att anlägga gång- och cykelvägar samt trafiksäkerhetsfrågor. Sådant som inte kommunen har mandat att göra, säger Malin Hellblom.

Idéerna verifierades och en tidsplan togs fram. Varje område tilldelas 60 kronor per invånare vilket ger en sammanlagd budget på 528 180 kronor i Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda.

Orimliga förslag gallrades bort och de nio kvarvarande gick till omröstning. Bland dem märktes belysning på lekplats i Vänge, grillplats vid Vreta, hundrastgård i Järlåsa och utegym i Hammarskog. Sista röstningsdagen var i söndags och inom någon vecka beräknas de vinnande bidragen koras. Kravet är att hela summan går till minst två av förslagen.

Malin Hellblom och övriga deltagare i arbetsgruppen har haft regelbundna möten under resans gång. För egen del undrar hon om inte allt arbete som lagts ner egentligen kostar mer än vad det ger i slutändan.

– Det känns som om hela arbetsprocessen har varit lite klumpig och kostnadsineffektivt. Mycket tid har gått till att jobba fram underlag och få fram prislappar. Sedan är det inte mycket pengar vi får när man tänker på hur stor bygden är.

Men det är något som hon kommer att dryfta under utvärderingsperioden som sätter punkt för arbetsgruppens uppdrag. Landsbygdsstrateg Malin Ohlsson är väl medveten om att justeringar måste göras inför arbetet i nästa område, där Björklinge samt östra och västra Bälinge ingår.

– Vi får ta lärdom av det första året och skriva om projektplanen, säger Malin Ohlsson.

Erik Pelling tycker ändå att arbetet har gått över förväntan.

– Man måste tänka på att det är första gången vi provar det här. Vi har försökt att titta på andra exempel, men det finns inte så många. Man får hitta en egen modell och ett bra sätt att genomföra processen på.