Nytt stöd ska ge jobb och tillväxt i skogen

Skogsstyrelsen fördelar nio miljoner kronor på samtliga län och Uppsala län får 600 000 kronor för att ta fram strategier för skogen. Foto: Bo Persson Skogsstyrelsen
Textstorlek:

Samtliga län får nu dela på nio miljoner kronor som Skogsstyrelsen beviljat för att ta fram regionala strategier för skogen. Uppsala län får 600 000 kronor och syftet är att skogen ska bidra med jobb och tillväxt på ett konkret sätt.

– Med det här stödet hoppas vi kunna ge en rejäl skjuts framåt i arbetet med att förverkliga det nationella skogsprogrammet lokalt. Där ska varje län ta fram sin egen strategi för att bidra till att alla skogens potentiella resurser tas tillvara i en hållbar samhällsutveckling, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

De regionala skogsstrategierna ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och mål: Skogen ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Strategierna kommer att se olika ut i de olika länen, eftersom de ska återspegla regionala förutsättningar, intressen och behov.
Thomas Mårtensson menar att dialog och samverkan är grunden när de regionala skogsstrategierna tas fram.
– Vad betyder skogen för vårt län? Vad ska den användas till? Vad räcker den till? Alla berörda, i skogens hela värdekedja, behöver vara med och diskutera, säger Mårtensson.
Stödet är en del i det nationella skogsprogrammet.