Stoppa ny fastighetsskatt

Textstorlek:

Benjamin Franklin uppfann inte bara åskledaren utan var även amerikansk frihetskämpe mot den brittiska kronans skatter. Han formulerade den luttrade maximen att inget i livet är säkert utom döden och skatterna.

Fastighetsskatten var länge lika omhuldad av statsmakterna som den var avskydd av medborgarna. För dess avskaffande enades många i demonstrationer och opinionsyttringar i slutet av 90-talet. År 2008 fick den nådastöten av dåvarande alliansregering.

Nu talas det om att åter införa denna för staten så bekväma skatt. Fast egendom kan ”inte flyttar utomlands”. Inte konstigt att det kliar i fingrarna på de mest hängivna skattekramarna att på nytt börja överutnyttja denna skattebas.

Ett inslag om fastighetsskatten i SVT Nyheter nyligen försökte påvisa att den fastighetsavgift som nu ersätter den tidigare skatten slår orättvist och gör att folk betalar mer än med den gamla fastighetsskatten.

Som exempel användes Kirunabons ökade kostnad från 4 700 kronor år 2007 till 7 687 kronor år 2018. Detta påstods vara en effekt av att fastighetsskatten ersattes av en kommunal fastighetsavgift. I själva verket beror ökningen på höjda taxeringsvärden och hade skett även om den gamla fastighetsskatten funnits kvar.

Kirunabons ökning skulle till och med ha blivit ännu högre med den gamla fastighetsskatten, eftersom den utgjorde en procent av taxeringsvärdet, medan den nuvarande kommunala fastighetsavgiften bara är 0,75 procent av taxeringsvärdet och maximalt 8 039 kronor.

Dagens fastighetsavgift har nämligen ett takbelopp vilket ger trygghet och förutsägbarhet. 2018 års omfattande småhustaxering höjde taxeringsvärdena med i genomsnitt hela 26 procent över riket. Men med takbeloppet kunde den ändå gå tämligen obemärkt förbi.

Med en återinförd fastighetsskatt hade det istället handlat om dramatiska skattehöjningar på många håll. Den skulle innebära att en genomsnittlig svensk villa med ett marknadsvärde på 2,5 miljoner kronor, skulle drabbas av en skatt på 18 500 kronor per år, enligt Skattebetalarnas förening. Skatten skulle bli motsvarande för en bostadsrätt.

Ett återinförande av fastighetsskatten, alternativt en höjning den nuvarande kommunala fastighetsavgiften, har diskuterats på senare år, och förespråkas av en del ekonomer och politiker.

Enligt Januariöverenskommelsen ska en ny stor skattereform påbörjas. För att en ny fastighetsskatt inte då ska slinka med bör många partier vara med i arbetet och uppgörelsen bli bredast möjlig. Tidigare allianspartier bör ta sitt ansvar.

Vi nödgas tydligen leva med någon form av boendebeskattning. Nuvarande fastighetsavgift är en godtagbar lösning.

En skatt på boendet bör vara transparent, förutsägbar och så låg att människor kan känna sig trygga i sina hem.