Annons:
Annons:
Jord & Skog

Unik undersökning på älg

Jord & Skog | Nyheter Brandområdet i Västmanland är föremål för många undersökningar, bland annat genomför Skogsstyrelsen inventeringar av betesskador. Här jagas det också älg och allt sedan branden slutade har det funnits en samverkansgrupp där bland andra Skogsstyrelsen och jägare ingår. LÄS MER

Torr vinter är ingen katastrof

Jord & Skog | Nyheter ​Grundvattennivåerna är låga och fortsätter att sjunka. Fast även om det blir en torr sommar, höst och vinter innebär det inte att vattenbristen blir kritisk 2018. Risken är dock att vi måste vänja oss vid att hushålla med vattnet.  LÄS MER

Drönare vakar över skogen

Jord & Skog | Nyheter ​Kamerautrustade drönare har länge ansetts vara ett verktyg med stor potential i skogsbranschen. Skogsstyrelsen testar nu tekniken i skogarna över bland annat Uppsala och Västmanlands län. Förhoppningen är att de surrande maskinerna ska effektivisera såväl övervakning och rådgivning som tillsyn. LÄS MER

Krav, kött och kustbete

Jord & Skog | Nyheter Skärplinge Öppna landskap, Krav och regler. Frågorna var många när landshövding Göran Enander besökte Åke och Åsa Sedvall på Lötens gård under sin cykelturné i norra Uppland. Paret visade upp verksamheten samt berättade om en köttproducents vardag. LÄS MER

Extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av Sverige

Jord & Skog | Nyheter Det långvariga vackra och torra vädret i stora delar av Sverige har lett till att brandriskprognosen för utsatta lägen visar extrem stor risk för skogsbrand. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB varnar allmänheten och ger här råd och tips för att minska risken att starta en skogsbrand. LÄS MER

Sveaskog planerar ekopark av eldhärjade skogen

Jord & Skog | Nyheter Sveaskog planerar att göra en ekopark av de cirka 1 500 hektar av företagets skogsmark som eldhärjats i den stora skogsbranden i Västmanland. Ekoparken skulle innebära en naturvårdsinsats som säkrar fortlevnaden för brandgynnade och brandberoende arter i hela Mellansverige. LÄS MER

Planerad avverkning blir faktum i Marsta-trakten

Jord & Skog | Nyheter Förra veckan höll Akademiförvaltningen information för boende i Marsta angående den förestående avverkning som ska utföras i området. Ett tiotal bybor hade kommit för att ta del av nyheten och lyssna i fall en kompromiss var möjlig. LÄS MER

Ovarsamt skogsbruk skadar våra fornminnen

Jord & Skog | Nyheter Under sensommaren och hösten har Länsstyrelsen genomfört tillsyn inom kulturmiljöområdet. Det har omfattat kyrkliga inventarier och fornminnen på platser där avverkning genomförts. Tillsynen är en nationell satsning vars syfte är att kontrollera att lagar och bestämmelser följs. LÄS MER