Dålig landsbygdspolitik

Textstorlek:

Samhället och de styrande politikerna bedriver en dålig politik politik för Sveriges landsbygd och för landets utveckling. Hela Sverige skall leva säger man men följs inte. Rikspolitiker, Kommunstyrelser och fullmäktige har ingen strategi för hur landsbygden skall utvecklas. Regeringen måste kunna göra något för att minska avbefolkningen från landsbygden. Regering och riksdag har misslyckats med att bromsa inflyttning och verksamhet till storstäderna. Med dagens digitala teknik behövs inte arbetsplatsen vara belägen mitt i centrum.
Hur skall en planering av landsbygden för framtiden ske om det inte finns en strategi en målinriktning. Och att regeringen sätter ner foten för en jämnare fördelning av statliga verk och privata verksamheter. Nu måste de bli stopp för plundringen och utarmningen av Sveriges landsbygd.
Centerpartiet som man allmänt trodde vara ett landsbygdsparti men är i själva verket ett stadsparti. Moderraterna har nog med att slå vakt om sina värderingar. KD har hittills inte visat några tecken på att föra landsbygdspolitik. SD är ett nytt parti så ingen vet inte riktigt hur de kommer att tackla landsbygdsfrågorna. De kanske förstår hur allvarligt läget är för Sverige med en landsbygd i malpåse.
Miljöpartiet vet ingen vad de håller på med. Annat än försämringar för landsbygdens möjlighet att resa sig. Höjningar av bensinskatt och andra avgifter är inte precis vad landsbygden behöver. Vänsterpartiet har liksom sossarna en socialistisk politik som går ut på att slå vakt om arbetarklassen. De flesta jobbarna är komna från landsbygden från början. Flyttlassen gick med socialdemokraternas politik på 1950 talet från landsbygden till storstadsregionerna. Vilket var förödande för Sveriges folk. Med facit i hand så blev folkomflyttning en grav för Sveriges landsbygd. Aktieägarna styrde inriktning och regeringen hejade på med miljonprogram.
Nu får riksdag och regering se till att flyttlassen vänder åter till landsbygden. Med fibernätsutvecklingen kan utvecklingen påskyndas från storstad till tätort och landsbygd.
Industrialiseringen har också medfört att Sverige inte är självförsörjande längre som man var under kriget.
Vi ofred kan Sverige inte försörja sig själva precis som vi inte kan försvara oss mot angrepp. Sverige är tillsammans med åkerfattiga Norge nu bland de länder i Europa som importerar mest mat, dvs har lägst andel självförsörjningsgrad på bara drygt 50 procent detta är djupt allvarligt med bäring på.
ALF HANSLÖF