Djur- och naturupplevelse i Hjälstaviken

Textstorlek:

Det är tidig morgon. Solen hade gått upp för några timmar sedan. Daggen i gräset blänker av den tidiga morgonsolen. Det är stilla och tyst trots en och annan bil på Skoklostervägen. Väl ute på Gamla Enköpingsvägen är det tätare trafik. Att det är många som vill njuta av den tidiga och fina vårmorgonen märks på antalet bilar och på att parkeringen vid Hjälstaviken är näst intill full förutom en ledig plats.
Det första man möts av när man stiger ur bilen vid den grönskande, parklika lundmiljön vid Parnassen i Hjälstaviken är ”körsång”. Det är vårfåglarna som stämmer upp i kör i jakt på att hitta en partner och hävda revir. Har man passerat grinden för att ta en promenad i den lundartade lövskogen är man inne i en miljö fylld av flera ålderstigna ädellövträd tillsammans med en ljuvlig blomsterfägring. Marken är täckt av vit- och gulsippor vid den här tiden på året. Lite närmare sommaren breder där ut sig ett hav av lundsmörblommor.

Byggt för att skåda fågel
På väg över kullen mot våtmarken tar vadarfåglarna över ”körandet” och det känns som att träda in i ett större rum i denna djur- och naturupplevelse. Strandängarna öppnar sig och den långa spången gör det möjligt att promenera rakt in i vassar och laguner där fågellivet är som intensivast. Där i vassen finns också fåglarnas skafferi, boplats och gömställen. Insekter och frön till småfåglarna och smågnagare och ungfåglar till kärrhöken som glider över området för att se vad som bjuds. Genom vasshavet går flera spänger med vilbänkar för att komma så nära djurlivet som möjligt utan för den skull störa dem i sitt sökande efter föda, partner och boplats. Ett gömsle är byggt i änden av en spång nedanför Kvarnberget där det finns möjlighet att ”skåda fågel”. Kliver man av spången och tar sig upp på Kvarnberget har man en mäktig utsikt över hela området. En stunds vila där med medhavd matsäck är ”kronan på verket” på denna djur- och naturupplevelse i Hjälstaviken.